Konferencia Knižnice 2015 / Conference Libraries 2015

Eventslibrary professionlibrarianshiplibrariesconference

   

Konferencia, organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (MK SR), sa konala od 29. 9. do 30. 9. 2015 v Liptovskom Jáne v hoteli Sorea Máj. Organizačne bola rozčlenená do 6 hlavných tematických blokov, ktoré sa zaoberali aktualitami z oblasti legislatívy, projektov, elektronických databáz, katalogizácie, bibliografie a verejných knižníc. Hoci sú všetky príspevky, ktoré odzneli na konferencií
z hľadiska sledovania vývoja v oblasti knižnično-informačnej vedy prínosné, rozhodli sme sa venovať dvom oblastiam, ktoré prinášajú alebo prinesú najviac zmien, ktoré sa dotýkajú všetkých typov knižníc. Zamerali sme sa na legislatívne zmeny a na novinky v katalogizácii.

   

Share:
Issue content