5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

Eventslibrary professionlibrarianshipconference

V priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu sa v dňoch 8. – 9. júna 2015 konalo pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín Vyšehradskej skupiny a Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Ruskej federácie a Srbska. Stretnutie bolo prvým z podujatí programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine pre oblasť kultúry na obdobie 2014 – 2015.

Share: