Issue 3/2015

Review

Znalostní pracovník v informační společnosti

Pracovníci disponující znalostmi jsou nově se objevující dominantní skupinou soudobé společnosti. Znalostní pracovníci, jak je označuje odborná literatura, tvoří ve Spojených státech...

Review

Veľké dáta vo vedeckej komunikácii v digitálnom prostredí: prečo sa treba starať o publikácie a dáta

BORGMAN, Ch. 2015. Big Data, Little Data, No Data. Scholarship in the Networked World. Cambridge, Mas.: MIT 2015. 383 s. Profesorka Christine Borgmanová z UCLA je autorkou, ktorá sa dlhé roky...

Events

Letná škola DARIAH-IT Models for Open Access Publishing

Začiatkom júna (9. 6. – 11. 6. 2015) sa v krásnom prostredí mestečka Menaggio pri Comskom jazere (Taliansko) konala letná škola zameraná na modely publikovania formou Open Access....

Events

LIBER 2015

Otvorená veda bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie konanej začiatkom leta vo Veľkej Británii. Existuje mnoho definícií otvorenej vedy. Vo všeobecnosti ju možno definovať ako stav,...

Events

5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

V priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu sa v dňoch 8. – 9. júna 2015 konalo pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča 5. kolokvium...

Library Profession

Education of Librarians, Skills and Innovation-INELI Initiative

The last years have seen great changes in the way services are delivered by libraries and it is likely that in the next years will continue to provide challenges for staff. The biggest factor for...

Library Profession

Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov vybraných knižníc na Slovensku

V prieskume som sa zamerala na celoživotné vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc. Informácie z praxe sú získané prostredníctvom krátkej ankety, sondy, ktorej cieľom bolo zistiť,...

Libraries

ISIL – Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie/International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, ISO 15511: 2011

Zdieľanie údajov a zdrojov medzi knižnicami, príbuznými organizáciami, vrátane archívov, múzeí, vládnych agentúr,vzdelávacích inštitúcií a firiem sa dramaticky zvýšilo. Táto nová...

Electronic information sources

Moderný citačný manažér: viac ako len citácie

V súčasnosti neustále bojujeme s obrovským množstvom informácií a literatúry dostupných všade a všetkým. Hoci prví citační manažéri vedeli vytvárať bibliografie offline, ich...

Information Science

Vizualizácia údajov

Článok sa zaoberá vizualizáciou údajov z teoretického aj praktického hľadiska. Definuje vizualizáciu údajov z viacerých pohľadov v kontexte podobných pojmov, pričom medzi nimi vymedzuje...

Digitalization

Digitalizácia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a jej prínos pre knižnično-informačné služby

Digitalizácia knižničných fondov v ŠVK v Košiciach je zameraná predovšetkýmna ochranu knižničných fondov so zreteľom na najviac ohrozené staré tlače a noviny. Okrem toho cieľom...

Internet

Český webový archiv v roce 2015

Objem dat na internetu se stále zvyšuje a množství těchto dat se mění a zaniká. Český webový archiv zajišťuje výběr, archivaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění národních...

Bibliography

Automatické rozpoznávání a indexování knižních obsahů

Název dokumentu u vědecko-technických monografií nepřináší informace o všech obsazených tématech. Napr. z názvu knihy „XML technologie: Principy a aplikace v praxi“ nepoznáme,...

Library legislation

Nový knižničný zákon – náš zákon

Dňa 6. mája 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila knižničný zákon. Dňa 10. júna 2015 bol v čiastke 39/2015 Zbierky zákonov vydaný a od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť...

Speech

„Co nic nestojí, za nic nestojí.“

„Co nic nestojí, za nic nestojí.“František Saleský Moderní technologie mění spoustu věcí, které nám připadají běžné. Automatické řízenídopravy ve městech umožňuje...

Main Articles

Otevřené knihovní systémy v českých knihovnách

Za posledních 25 let se v českých knihovnách odehrálo mnoho výrazných změn. Jednou z těch zásadních je bezesporu jejich automatizace. Ta započala v 90. letech 20. století a vrcholila na...

Main Articles

Technológie pre spracovanie a sprístupňovanie dát v knižniciach: od katalogizačných lístkov k dátam vo virtuálnom svete

Čas je neúprosný a dnes, keď sa všetko okolo nás neustále mení, sa nám môže zdať, že aj ten čas plynie akosi rýchlejšie. Nemôžeme poprieť skutočnosť, že prostredie, v ktorom...

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

FreeTech services

Advertisement

Thomson Reuters