Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc

Managment and Marketing librariesmarketing

Ako možno zvrátiť trend nízkej popularity knižníc a čítania u mladých ľudí? Odpoveď na túto otázku sme zisťovali priamo so študentmi Katedry knižničnej a informačnej vedy v Bratislave, pričom sme využili výskumné metódy pozitívnej zmeny a aktívneho výskumu.

Uskutočniteľnosť ich nápadov bola overovaná metódou otvoreného rozhovoru s knižničnými pracovníkmi. Obidve skupiny identifikovali množstvo riešení najmä z oblasti marketingu, ktorým sa v článku venujeme. Príjemným prekvapením bolo, že v mnohých možnostiach spolupráce sa študenti aj knihovníci zhodli. Práve v tejto zhode dvoch generácií môžeme vidieť možnosti pre zmenu súčasného stavu.

Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc

Share: