Issue 2/2015

Events

Na „informačnom rybolove“ ... Konferencia INFORUM 2015

Aktuálny ročník konferencie INFORUM 2015 niesol podnázov – Zlatá rybka v informačných vodách. Aj naša redakcia sa tohto informačného rybolovu zúčastnila a stala sa dokonca i mediálnym...

Events

Projekt NISPEZ je v cieli ... na rade sú ďalšie míľniky

Prístup k odborným elektronickým informačným zdrojom predstavuje pre vedeckú komunitu na Slovensku mimoriadny význam. Už šesť rokov je táto bohatá informačná podpora zabezpečovaná...

Events

(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy: INFOS 2015

V dňoch 14. – 17. apríla 2015 sa vo Vysokých Tatrách konal už 38. ročník medzinárodného informačného sympózia INFOS, ktorého už samotný názov (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A...

Events

Konferencia Digitálna knižnica 2015

V apríli 2015 sa konal ďalší ročník, v poradí už 17. konferencie, s výstižným názvom Digitálna knižnica. Podujatie má už za sebou 8 úspešných ročníkov, jeho tohoročnými...

Events

Otvorene o otvorenom prístupe

Publikovanie a sprístupňovanie poznatkov z vedy a výskumu prostredníctvom otvoreného prístupu sa stáva fenoménom vedeckej komunikácie. Napriek tomu na Slovensku chýba dostatočné povedomie...

Projects

Digitálne múzeum

Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na digitalizáciu kultúrneho dedičstva realizovaného prostredníctvom národného projektu Digitálne múzeum. Sumarizuje jeho...

Internet

Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku

Sociální sítě patří v dnešní době mezi široce diskutované téma i z toho důvodu, že nabízí svým uživatelům různé možnosti dorozumívání se. Lidská komunikace zde neprobíhá...

E - books

Východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu e-kníh na Slovensku

Elektronické knihy sa v zahraničí tešia mimoriadnej obľube. Najrapídnejší nárast záujmu o elektronické čítanie priniesli špecializované čítačky e-kníh. Na Slovensku bol predaj...

Gray literature

Access to Grey Literature in the Netherlands/ Grey Literature at Data Archiving and Networked Services – DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS) is the national Dutch organization for permanent access to research data, with a focus on the humanities and social sciences. DANS offers three services...

Gray literature

Ochrana súkromia a správa osobných údajov v repozitároch šedej literatúry

V každom digitálnom repozitári akejkoľvek povahy možno nájsť dáta, ktoré sa priamo vzťahujú k jednotlivým fyzickým osobám. Tento článok sa bude venovať osobným údajom, ktoré sa v...

Open access, open science

Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní

Príspevok sa zameriava na východiská OA publikovania univerzít a možnosti jeho podpory na príklade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prezentuje vydavateľské aktivity...

Managment and Marketing

Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc

Ako možno zvrátiť trend nízkej popularity knižníc a čítania u mladých ľudí? Odpoveď na túto otázku sme zisťovali priamo so študentmi Katedry knižničnej a informačnej vedy v...

Speech

Tvorivosť a inovácie – základ informačných aktivít človeka

Výskumy informačného správania v informačnej vede prirodzene vyúsťujú do témy tvorivosti pri práci s informáciami. Tvorivosť znamená vytváranie niečoho nového, originálneho,...

Main Articles

Informačný prieskum a hudba

Informačný prieskum v hudbe je v súčasnosti neustále sa rozvíjajúca interdisciplinárna veda, ktorá poskytuje používateľovi možnosť jednoduchej a efektívnej identifikácie akejkoľvek...

Main Articles

Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie

Moderné digitálne technológie, akými sú počítače či smartfóny, dnes už neodmysliteľne patria k bežnému životu celej spoločnosti. Spolu s internetom vytvárajú nové možnosti a...

Main Articles

Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách

V bakalárskej práci Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách prezenujeme výsledky výskumu, ktorý sme realizovali formou dotazníka od 30. novembra 2014 do 31. marca 2015 na...

Main Articles

Informačná tvorivosť v elektronickom prostredí

V príspevku venujeme pozornosť charakteristike a špecifikácii informačnej tvorivosti. Hlbšie sa venujeme problematike informačnej tvorivosti v elektronickom prostredí. Stručne predstavujeme...

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Slovak Alarms s.r.o.