Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map

Information Technologiesinformation societymind Maps

Článek se věnuje desktopovým nástrojům vhodných pro tvorbu myšlenkových map. Všechny nástroje prošly heuristickou analýzou. Byla vytvořena přehledná tabulka popisující nástroje podle daných kritérií. Na tabulku navazuje popis jednotlivých aplikací a návrh nástrojů vybraným cílových skupinám.


Heuristic analysis tools for desktop mind mapping

The article deals with desktop tools for mind mapping. There are some parameters for testing by heuristic analysis, description of each applications and some recommendations of some applications for selected persons.

Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map

Share: