Issue 1/2015

Prvý E-shop s kompletnou ponukou akademickej literatúry

...

Events

AKM – konferencia, ktorá spája pamäťové a fondové inštitúcie

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva je dôležitým prvkom budovania znalostnej spoločnosti. Inštitúciami, ktoré týmto bohatstvom disponujú sú práve archívy, knižnice či...

Internet

Zlepšení přístupnosti webového sídla prostřednictvím jeho mobilní verze (2. část – studie)

* poznámka redakcie – prvá časť článku, venujúca sa teoretickému základu k tejto štúdii bola publikovaná 4/2014. Webová sídla představují v dnešní době velmi využívané...

Projects

Projekt INTERPI

Příspěvek představuje projekt INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu pro tvorbu znalostní databáze o informačních objektech...

Projects

Národný projekt NISPEZ II

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) priamo nadväzuje na národný projekt...

Electronic information sources

ProQuest ebrary a Summon v projekte NISPEZ II

Súčasťou ponuky na databázy ProQuest Central pre pokračovanie projektu NISPEZ II bola aj možnosť vybrať si k prevažne periodickej literatúre (ktorá tvorí základ ProQuest Central) aj...

Electronic information sources

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností

K dôležitým profesijným aktivitám akademických pracovníkov vysokých škôl a vedeckých inštitúcií je účasť na vedeckom výskume vo svojej odbornej oblasti. Publikovanie predstavuje...

Electronic information sources

Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj SciDAP

SciDAP sa zameriava na slovenské informačné zdroje produkované vo sfére vedy a výskumu. Používateľovi poskytuje centrálny prístup k bibliografickým záznamom spracovaním s pridanou...

Electronic information sources

Informačný systém SK CRIS má dva roky

Od prvého spustenia informačného systému o vede, výskume a inováciách SK CRIS do ostrej prevádzky v čase vydania tohto článku uplynú dva roky. Toto obdobie možno hodnotiť ako relatívne...

Library information services

Gamifikácia knižníc ako nový spôsob zaujatia používateľov

Praktiky, ktoré môžu knižniciam pomôcť adaptovať sa v spoločnosti 21. storočia, je mnoho. Jedným z najnovších fenoménov je napríklad aj gamifikácia. Knižnice sa vyvíjajú s dobou, o...

Information Technologies

Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map

Článek se věnuje desktopovým nástrojům vhodných pro tvorbu myšlenkových map. Všechny nástroje prošly heuristickou analýzou. Byla vytvořena přehledná tabulka popisující nástroje...

Evaluation of Science

Bibliometrické služby akademických knižníc?

Počas predchádzajúcich niekoľkých rokov akademické knižnice v mnohých krajinách zriadili pozíciu „bibliometrician“ a etablovali relatívne širokú škálu služieb nazvaných...

Managment and Marketing

Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven

Článek představuje dílčí výsledky získané kvalitativním šetřením v rámci ankety „Moderní manažerské metody.“Úvodem stručně představíme použitou metodologii. Hlavní...

Open access, open science

CVTI SR ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku – súčasný stav a perspektívy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jedna z kľúčových organizácií (Key Node) pre Slovenskú republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI...

Main Articles

Knihovní legislativa v České republice

Stať podává přehled legislativních aktivit knihovnické obce v České republice, zejména Národní knihovny ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, a to ve vztahu ke...

Main Articles

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 3. 12. 2014 schválila návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (ďalej stratégia). Stratégia bola spracovaná...

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Emerald Group Publishing Limited