ProQuest ebrary a Summon v projekte NISPEZ II

Electronic information sourcesebraryelectronic information sourcesprojects

Súčasťou ponuky na databázy ProQuest Central pre pokračovanie projektu NISPEZ II bola aj možnosť vybrať si k prevažne periodickej literatúre (ktorá tvorí základ ProQuest Central) aj jednu tematickú kolekciu e-kníh na platforme ebrary a možnosť nakonfigurovať discovery službu Summon na úroveň všetkých používaných e-zdrojov pre každú zúčastnenú inštitúciu zvlášť. Všetkých devätnásť zúčastnených inštitúcií túto ponuku využilo. Po uplynutí prvého roku je čas na krátku rekapituláciu a niekoľko noviniek.

ProQuest ebrary a Summon v projekte NISPEZ II

Share: