Príhovor

Speech

Milí čitatelia,

prvé tohtoročné vydanie sme v úvodných článkoch venovali myšlienkam na budúcnosť a možné trendy rozvoja našej profesie a knižníc. Okrem vízie o tom, ako bude fungovať, a čomu a komu bude slúžiť Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2029, Vám priblížime svetové trendy vo verejnom knihovníctve zmapované pomocou metódy kvalitatívnej sondy a metódy používanej v prognostike (tvorba možných scenárov) v príspevku Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Nahliadnete na budúcnosť verejných knižníc z pohľadu študentov knihovníctva, vyučujúcich, manažérov knižníc, ako aj samotných pracovníkov knižníc.

V ďalších článkoch nájdete informácie o obsahových a formálnych kritériách pre vytvorenie databázy slovenských vedeckých a odborných časopisov, ktoré predstavujú nezastupiteľný informačný kanál nielen vo vedeckej komunikácii, ako aj stratégie, ako upútať a zároveň aj udržať používateľovu pozornosť v prostredí webových sídiel. Pri vedeckej komunikácii zostaneme aj prostredníctvom článku o novej podobe portálu CREPČ/CREUČ,významného nástroja v procese hodnotenia vedy na Slovensku.

Súčasne Vás radi informujeme, že prvé tohtoročné číslo si budete môcť prečítať v elektronickej verzii v inovovanom dizajne webovej stránky obohatenom o viacero nových funkcionalít.

Na stránke je možné plnotextové vyhľadávanie a prostredníctvom archívu a viacerých registrov sa môžete rýchlo a prehľadne orientovať v jednotlivých číslach a článkoch na základe rôznych kritérií (autorov, rubrík, kľúčových slov). Úvodná stránka ponúka okrem obsahu aktuálneho čísla s priamou linkou na článok a jeho PDF verziu aj ponuku najčítanejších článkov časopisu. Čitateľ má možnosť sa k článkom vyjadriť formou komentárov, zdieľaním článkov na sociálnych sieťach či hodnotením obsahu príspevkov.

Novinkou je aj služba info-mailom, kde môžete byť v prípade záujmu informovaní o novinkách súvisiacich s naším časopisom, či o iných dôležitých informáciách. K dispozícii je priestor pre reklamných partnerov a sponzorov časopisu. Netrpezlivo budeme očakávať Vaše názory, postrehy, pripomienky a návrhy.

Veríme, že nové webové prostredie stránky Vás príjemne prekvapí a že v novom čísle, ako aj predchádzajúcich číslach časopisu nájdete veľa podnetných a zaujímavých informácií.

Vaša redakcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: