Issue 1/2013

Introducing

Představuje se Ex Libris Alma: nová generace knihovních služeb

Loňský rok s sebou přinesl v oblasti automatizace knihovních systémů významný posun kupředu – do ostrého provozu byla v různých knihovnách spuštěna nová generace knihovních služeb...

Introducing

Ako sa pripraviť na život v globálnej spoločnosti? Globálnym vzdelaním!

„Globálne vzdelávanie je učenie, ktoré ľuďom pomáha vidieť a pochopiť podstatu dnešného sveta a zároveň ich povzbudzuje k tomu,aby do neho priniesli viac spravodlivosti, rovnosti a...

Projects

Národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len „knižnica“) podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len„NFP“) na realizáciu národného projektu v novembri 2011 a...

Interview

Rozhovor s účastníčkami konferencie BOBCATSSS 2013

Odborné podujatie, výmena medzinárodných skúseností a profesijný entuziazmus. Konferencia informačných špecialistov BOBCATSSS sa konala už po dvadsiaty prvýkrát. Na poslednom ročníku v...

SPECIAL - special edition "ITlib."

Sharebrary: knihovny v ekonomice sdílení

Článek stručně představuje sdílenou spotřebu a koncept ekonomiky sdílení, která by mohla být nástupcem dlouhodobě neudržitelné ekonomiky založené na nadměrné spotřebě. Shrnuje...

Catalog

Kto bude budovať naše katalógy. MARC a ONIX: starý koncept a nová perspektíva

Prvá revolúcia Keď v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vznikol formát MARC (Machine-Readable Cataloguing), zdalo sa, že pre knižnice prichádza nová éra. Vďaka metóde...

Information Behaviour

Vnímanie a pozornosť používateľa vo webovom prostredí

Príspevok sa zaoberá vnímaním a pozornosťou používateľa v prostredí webových sídiel. Autorka približuje problematiku vnímania a pozornosti používateľov, poukazuje na jednotlivé...

Projects

Projekt Europeana Newspapers – online brána k evropským historickým novinovým sbírkám

Následující článek, jehož hlavním cílem je krátce představit projekt Europeana Newspapers čtenářům časopisu ITlib a odborné veřejnosti na Slovensku, vznikl hned z několika důvodů....

E-resources

Managing of e-Resources within the COSEC consortium

As a member of the world’s largest international consortium called eIFL.net, Consortium of Slovenian Electronic Collections (COSEC) is the first library purchasing consortium in Slovenia which...

Evaluation of Science

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových a formálnych kritérií

Úvod Publikačná činnosť vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl je dôležitou súčasťou hodnotenia ich výkonov v oblasti vedeckej a odbornej činnosti. Publikačná...

Evaluation of Science

Nový portál CREPČ/CREUČ

S nutnosťou publikovať sa stretávajú všetky vysoké školy na Slovensku, či už štátne, verejné alebo súkromné. Výmena vedeckých poznatkov medzi komunitami a aj verejnosťou je totiž...

From events

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

V dňoch 28. a 29. novembra 2012 sa v priestoroch Národního archivu v Prahe konala 13. konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012. Organizačne konferenciu zabezpečovali 3...

From events

Konferencia GreyLiterature zavíta na Slovensko!

Domovom medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GreyLiterature je každý rok iná krajina európskeho či amerického kontinentu. V tomto roku zavíta 15. ročník konferencie GreyLiterature...

Benchmarking in libraries

Benchmarking knižníc Žilinského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja

Ako sme vás už v minulom čísle časopisu ITlib informovali, Žilinský samosprávny kraj získal finančné prostriedky vo výške 180 042,40 € na projekt „Informácie bez hraníc. Budovanie...

Projects

„Smart rakúsko-slovenská sieť“ alebo projekt SMART>NET

Atraktívne regióny, dve hlavné mestá a rozvoj podnikania založený na inováciách. Tieto slovné vyjadrenia charakterizujú medzinárodný projekt, ktorého realizácia je možná vďaka...

Projects

Spoločne, otvorene a inovatívne v projekte Central Community

Biológia, virológia, potravinárstvo, farmácia a iné odbory z oblasti vied o živej prírode sú odvetvia, kde komercializácia vedeckých poznatkov a ich využitie v prospech spoločnosti idú...

Speech

Príhovor

Milí čitatelia, prvé tohtoročné vydanie sme v úvodných článkoch venovali myšlienkam na budúcnosť a možné trendy rozvoja našej profesie a knižníc. Okrem vízie o tom, ako bude...

Main Articles

Future Activities of Academic Libraries

For the last few years there has been a continuing discussion on the future shape and activities of libraries, especiallyacademic. Librarians and library/information science researchers have...

Main Articles

Výro(e)čná správa UKB za rok 2029

  Minulý rok v jeseni sa uskutočnila na Slovensku medzinárodná konferencia „Digitálna knižnica“ s podnázvom Knižnice 2015 – 2030. Už samotný podnázov napovedá, že ústrednou...

Main Articles

Mapa možných budoucností veřejných knihoven

Cílem příspěvku je zmapovat světové trendy a směry v knihovnictví, které preferují knihovny s vizí. Podívat se na budoucnost veřejných knihoven z různých úhlů pohledu, jak ji vidí...

Advertisement

ORIS PLUS spol. s r. o.