Príhovor

Speech

Vážení čitatelia!

Témou tohto čísla je jav veľmi efemérny – elektronický dokument.

Dokument, ktorý vlastne nie je dokumentom, veď nie je ”v podobe hmotného predmetu”, čo je podľa najvýznamnejšieho
terminologického prameňa posledného desaťročia jedna zo základných charakteristík dokumentu. Ale v dnešných časoch nič nie je
také, ako by sme očakávali – virtuálna realita nie je realita a zavináč už nie je ryba.

Na nasledujúcich stranách sa však dozvieme, že elektronický dokument predsa len je! A je čím ďalej, tým dôležitejší. Je
to fenomén, ktorý nás núti hľadať nové formy akvizície, popisu či spracovania, ale aj sprístupňovania. Mimochodom,
sprístupňovanie azda vyvoláva najviac otáznikov.

Na horizonte vidíme informačnú diaľnicu ako sieť, do ktorej sú napojené stovky miliónov počítačov. A tie sú všade: v
školách, úradoch, bytoch, autách… a v knižniciach. Knižniciach? Lenže kto do knižníc chodí tieto e-dokumenty študovať, ak
ich má aj doma? Že by ich predsa len nemal doma každý? Alebo sieť nebude taká priepustná, ako dúfame, a práve knižnica nám dá
kredit vstúpiť aj do zamknutých dverí?

Ale nepozerajme na vzdialený horizont, nekonštruujme problémy pre zajtrajšok. Odpovedajme radšej na otázky dneška.
Pretože e-dokumenty prichádzajú. Vstupujú na scénu po sieti, prilietajú na diskoch. Čo nám prinášajú?

Elektronické dokumenty sú revolúciou pre ekológov. V ére globálneho otepľovania a ozónových dier šetria lesy nepomerne
viac ako recyklácia papiera. Sú morou pre ”kamenných” vydavateľov kníh, ktorým pomedzi prsty odtekajú zisky z ich biznisu. Sú
rajom pre študentov a bádateľov, pretože im dávajú prístup k obrovskému poznaniu. Čím sú pre knižničných a informačných
pracovníkov? Môžu byť konkurenciou, ktorej sa treba obávať. Môžu byť modlou, ktorej sa musíme klaňať. Môžu byť absolútnym
mozgom sveta, s ktorým sa treba spojiť. A môžu byť aj surovinou, ktorá sa dá tvarovať, aby ešte lepšie slúžila
používateľom.

Jeden z najväčších teoretikov medziľudskej komunikácie Marshall McLuhan tvrdil, že každé médium je samo osebe
posolstvom. Vstupuje do spoločenských vzťahov a vzápätí ich mení, prispôsobuje ľudí na svoj obraz. Ako nás zmenia
e-dokumenty? Zmenia nás na svoj obraz, na svoj zvuk a text, na svoje animácie či filmové sekvencie?

Elektronické knihy, elektronické časopisy, online slovníky a encyklopédie na CD-ROM sú každopádne zaujímavou témou.
Oplatí sa o nich vedieť čo najviac.


Pavol Rankov, Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK

Share: