Issue 3/2001

From Slovakia

Elektronické seriály

Elektronický seriál možno definovať s pomocou definície seriálu a elektronickej publikácie ako seriálový dokument rozširovaný v strojovo čitateľnej forme. Môže byť v podobe: offline...

From Slovakia

Elektronické encyklopédie

V súčasnosti sme všetci svedkami toho, ako sa prostredie knižníc rapídne mení z prostredia, v ktorom sa poskytovali prevažne tlačené informácie, na prostredie hybridné, ktoré inkorporuje...

From Slovakia

Slovníky: tradičné verzus elektronické?

Elektronický dokument sa v poslednom období stal tradičnému tlačenému dokumentu silnou konkurenciou. Niektorí organizátori konferencií vydávajú zborníky výlučne v elektronickej podobe,...

From Slovakia

CD-ROM medzi veľkokapacitnými nosičmi dát

Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo sa väčšina odborných databáz distribuuje práve na CD-ROM nosiči? A prečo už tak dlho napriek neustálemu vývoju? Možno vám zopár nasledujúcich...

From Slovakia

História automatizácie v Slovenskej národnej knižnici v Martine II.

Projekt Automatizovaného systému Slovenskej národnej bibliografie napriek obmedzeniam dostupných technických prostriedkov presvedčil o správnosti smerovania automatizácie v knižnici. Rozvoj...

From abroad

XML na semináři v Liberci

Keďže problematika digitalizácie informačných zdrojov bola jednou z nosných tém seminára Automatizácia knižničných procesov v Liberci a samostatný blok prednášok bol venovaný...

From Slovakia

WebArchiv: Projekt zaměřený na českou národní bibliografii elektronických zdrojů

Exploze v elektronickém publikování, tj. zejména v tvorbě elektronických zdrojů přístupných v síti Internet, vyžaduje nový přístup ke zpracování, ochraně a zpřístupňování...

Infomix

Infomix

Centrum knižničných služieb Baden-Wůrttemberg CKS vzniklo v roku 1996 zlúčením Juhonemeckého združenia knižníc a Ústredného katalógu v Baden-Württembergu. Je to moderné zariadenie...

Introducing

Vydavateľstvo Enigma

Nitrianske vydavateľstvo Enigma existuje už 10 rokov a jeho knihy sú známe najmä medzi študentmi a učiteľmi všetkých typov škôl, ale i detskými čitateľmi. Od 1. januára 2000 sú...

Introducing

FineReader – konverzia papierových dokumentov do elektronickej podoby

FineReader 5.0 je softvér pre OCR (optické rozpoznávanie znakov), ktorým sa text z papierového dokumentu prepíše do textového editora vášho počítača. Jednoducho ”prenesiete” pomocou...

Introducing

NUPSESO

Akciová spoločnosť NUPSESO so sídlom v Nitre pôsobí na Slovensku od roku 1990. Za to obdobie si vybudovala dobré meno za poskytnuté služby v oblasti digitalizácie dokumentov a tvorbe...

From Slovakia

Elektronické médiá a ich dostupnosť (SUWECO SK)

Gutenbergov objav tlačenej knihy v 15. storočí znamenal veľký skok pre šírenie poznatkov a vedomostí medzi národmi a národnosťami. Kniha sa postupne v priebehu dejín stávala pre človeka...

From Slovakia

Dva dni po... elektronická kniha

Predstavme si situáciu, že už je so všetkými detailmi vyriešený technický problém elektronickej knihy, elektronického papiera a elektronického atramentu tak, ako ho rozpracovala firma Rank...

From Slovakia

Dve zaujímavosti zo sveta kníh

Zariadenia na čítanie Prvým špecializovaným zariadením na čítanie kníh je Rocket eBook od firmy NuvoMedia. V Nemecku v polovici minulého roka ho bolo možné kúpiť za 675 DEM (14 900 Sk)....

From Slovakia

Revolučný systém výroby zvukových kníh pre nevidiacich

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči patrí medzi prvých realizátorov medzinárodného projektu DAISY. DAISY – Digital Audiobased Information System (Číslicový...

From Slovakia

Ohlas na článok

”Uplynulo desaťročie, čo žiadna knižnica nevydala úplné tabuľky [MDT] niektorého vedného odboru (Slovenská lekárska knižnica nakoniec triedu 61 Medicína, na veľkú škodu,...

From foreign literature

Reálne a virtuálne knižnice v ére digitálnych komunikácií

Súčasný systém elektronických informačných komunikácií radikálne mení situáciu v oblasti zberu, uchovávania a spracovania údajov. Prudko sa rozvíjajúce technológie globálnych...

Introducing

Čo nemáte v hlave, hľadajte v Lexicone 2000

(Lexicon 2000 – anglicko-český, česko-anglický veľký slovník a študijný slovník – slovenská verzia, výrobca: Lingea, www. lingea.cz) Poznáte ten krásny pocit, keď sa na niečo...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Témou tohto čísla je jav veľmi efemérny – elektronický dokument. Dokument, ktorý vlastne nie je dokumentom, veď nie je ”v podobe hmotného predmetu”, čo je podľa...

Main Articles

Elektronické informačné zdroje a knižnično-informačné systémy – aktuálne problémy a súvislosti

Problematike elektronických dokumentov sa nielen v zahraničnej, ale i našej odbornej literatúre v priebehu posledných rokov venovalo nemálo pozornosti. Je to oblasť, ktorá je v súvislosti s...

Main Articles

Organizácia a spracovanie elektronických zdrojov

Okamžitý prístup, možnosť modifikovania i preberania, nestálosť, zmena v čase, zmeny obsahu, formátu, miesta uloženia, obrovský nárast, rýchly zánik, často problematická odborná...