Informačné vzdelávanie na vysokých školách a kritériá jeho kvality z pohľadu akademických knižníc

Zo Slovenska
Zdieľať:
Obsah čísla