Príhovor

Speech

bellerova.jpg (41035 bytes) Mgr. Beáta Bellérová

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Beata.Bellerova@uniag.sk

 

Informačné systémy a my

Informačný systém – termín, pod ktorým si väčšinou predstavujeme zložité riešenia určené na zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií. Takmer vždy ich spájame s informačnými a komunikačnými technológiami a možno si vôbec neuvedomujeme, že informačné systémy ako také nie sú ničím novým pod slnkom. Ako systémy komunikácie ľudí existujú tisíce rokov, hoci v podobe oveľa jednoduchšej ako dnes. Informačné a komunikačné prostriedky sa začali na ich podporu používať relatívne nedávno, v oblasti knižničnej a informačnej práce s mimoriadnym efek­tom, ktorý sa prejavil tak vo vzťahu k používateľom, ako aj ku knižniciam samotným.

Ešte v roku 2000 prof. Štefan Kimlička písal o tom, že stav využívania informácií a IT v spoločnosti je charakterizovaný disproporciou medzi možnosťami technológií a schopnosťami ľudí. Opísal dva odlišné pohľady na túto disproporciu – technologický a humanitný. “Technologická disproporcia” je o tom, že technológie (a často aj informačné systémy) zaostávajú za ľudskými potrebami, “humanitná disproporcia” súvisí s tým, že mnohé technológie sú príliš vyspelé, aby ich ľudia dostatočne využili.

Veľmi podobné disproporcie cítime v každodennej práci knižníc. Nevyužívame – my knihovníci, ani používatelia knižničných služieb – všetko, čo nám moderné systémy ponúkajú. Tak ako sa v nadbytku informácií strácajú tie, ktoré práve hľadáme, stráca sa v nadbytku možností (a nedostatku času) množstvo užitočných vlastností, funkcií a nástrojov rôznych informačných systémov. Občas nás však systémy obme­dzujú, diktujú zmeny, nútia hľadať nové riešenia.

Moderné (knižnično-) informačné systémy poskytujú úžasné možnosti spolupráce. Vďaka komunikačným a vyhľadávacím protokolom by vlastne nemalo byť problémom vytvárať virtuálne informačné systémy – prezentovať slovenské knižnice rôznym skupinám používateľov ako spoločný systém. Nie vždy sa nám darí využiť ponúkané možnosti. Aj tu možno cítiť “humanitnú disproporciu”. Problém nemusí byť v technológiách, ale v nás. Možno nám chýba systém komunikácie…

 

bellerova_podpis.jpg (26023 bytes)

Share: