Príhovor

Speech

turna.jpg (28136 bytes)  

prof. RNDr. Ján Turňa,   CSc.

riaditeľ Centra VTI SR

turna@cvtisr.sk

  

Vážení čitatelia a priaznivci nášho časopisu,

držíte v rukách prvé tohtoročné číslo celoslovenského odborného časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice, ktoré je na prvý pohľad odlišné od toho, na čo ste boli zvyknutí. Súčasne s novým vzhľadom by sme radi „ohlásili“ novinky a zmeny v jeho vydávaní. Najzásadnejšou je to, že sme ustúpili od monotematického zamerania jednotlivých čísiel v záujme zvýšenia aktuálnosti uverejňovaných príspevkov. S tematickým prehľadávaním v rámci ročníkov by však nemal byť žiaden problém, nakoľko plánujeme v krátkom čase skvalitniť internetovú prezentáciu časopisu a zverejňovať ho na úrovni   profesionálneho e-časopisu.   

Obsahové zameranie zostáva nezmenené. Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice má za cieľ osloviť každého, kto pracuje s odbornými informáciami, a prioritne sa naďalej bude venovať odbornej a vedeckej komunikácii, práci s elektronickými informačnými zdrojmi a využívaniu informačných technológií v práci s informáciami.

Redakcia časopisu nadviazala úzku spoluprácu s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedrou knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, uvažujeme aj o spolupráci s inými katedrami tematicky hraničiacimi s knižnično-informačnou vedou a informačno-komunikačnými technológiami. Veríme, že táto spolupráca i zmeny v redakčnej rade časopisu budú prínosom, ktorý oceníte predovšetkým Vy, naši čitatelia.

Veľmi si ceníme spoluprácu s našimi českými kolegami, ktorí nám vždy veľmi ochotne a s veľkou zodpovednosťou prispievali, a tak približovali české prostredie a riešenie rovnakých problémov. Sú pre nás príležitosťou získať inšpirácie a rozhľad, preto dúfame, že sa nám podarí zachovať slovensko-český charakter časopisu.

Rovnako by sme radi pokračovali vo vynikajúcej spolupráci s firmami a organizáciami. Priestor obálky a rubrika Predstavujeme sú stále k dispozícii na ich propagáciu a informovanie  o novinkách, službách a produktoch.

Veríme, že nám zostanete verní, a tešíme sa na spoluprácu s Vami i na Vaše príspevky teoretického či praktického charakteru, ako aj na krátke aktuálne správy a informácie z knižničnej a informačnej praxe. Naša ponuka priestoru na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc a spoluprácu stále platí. Radi zverejníme informácie o Vašich úspechoch, „predebatujeme“ problémy. A rovnako radi privítame aj Vaše návrhy, námety a pripomienky k obsahovej  i grafickej úrovni časopisu.

Želáme Vám veľa poučných a príjemných chvíľ s časopisom ITlib. Informačné technológie a knižnice!

 

turna_pod.jpg (11209 bytes)   

Share: