Príhovor

Speech

Genius loci…

Tak začínal jeden z mnohých príspevkov takmer dvojtýždňového
maratónu v rámci osláv 90. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Tí, ktorí boli nablízku, sa mohli presvedčiť o tom, že UKB právom patrí k špičke
slovenského knihovníctva. Vzhľadom na zameranie nášho časopisu sme vybrali
príspevok, z ktorého sa dozviete, že oslávenec nerezignoval na svoju prirodzenú rolu
lídra inovačných iniciatív a procesov slovenského knihovníctva.

Na chvíľu sa zastavíme pri téme poznatkov a znalostného
manažmentu, ich miestu v knižniciach a potom sa naplno venujeme tomu, ako sa čo
najefektívnejšie ponoriť do virtuálneho sveta aj v knižničnej a informačnej praxi,
pretože napr. citovanie v digitálnom prostredí je čoraz aktuálnejšia téma a
s rozvojom informačných a komunikačných technológií dochádza k výrazným zmenám v
tejto oblasti. Rovnako katalogizačná prax sa dnes mení a nové trendy nemožno
ignorovať.

Mimoriadne zaujímavou a očakávanou témou v akademickom
prostredí je odhaľovanie plagiátov, preto MŠ SR s cieľom realizovať komplexné
riešenie na národnej úrovni vytvorilo priestor pre realizáciu projektu, ktorého
cieľom bolo vypracovať metodiku pre národný zber záverečných prác (www.crzp.sk). V ďalšom príspevku sa dozviete, že v tomto
roku bol portál www.crepc.sk vzhľadovo aj funkčne
zmenený, a ak chcete vedieť, čo je FRIS, ETIS, NARCIS, HUNCRIS, SICRIS či FRIDA,
zalistujte v článku Ako zaškatuľkovať vedu a výskum.

V tomto čísle bližšie predstavujeme ďalšie databázové
kolekcie sprístupňované prostredníctvom projektu NISPEZ, konkrétne umelecké
databázy.

Zaujímavý pohľad na internetového knihovníka prináša
príspevok z trojdňového seminára ILI 2009 v Londýne. Je plný inšpirácií, stojí
za to sa pri ňom zastaviť. O súčasných trendoch v digitalizácii sa dozviete z
podrobnej správy z 2. ročníka workshopu LIBER – EBLIDA v Haagu s názvom
Digitalizácia knižničných materiálov v Európe, a aby sme nezabudli, že v živote
nás dopredu posúva najmä „konkurencia“, pripomíname priebeh a závery konferencie Benchmarking
verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc – moderný nástroj
riadenia
.

Rozhodne však neprehliadnite výsledky druhej série
dotazníkového prieskumu IGPAK2 a mnoho ďalších zaujímavých a
inšpiratívnych informácií.

 

 

Nikto nemôže byť všade. Preto Vám želáme, aby ste v
budúcom roku boli v pravý čas so správnymi ľuďmi na tom správnom mieste. Buďte v
knižnici, blízko nášho knihovníctva, blízko tých, ktorí Vás potrebujú!

Vaša redakcia

Share: