CASLIN 2023: KNIŽNICE POZDRAVUJÚ UMELÚ INTELIGENCIU

Novinky

V týždni 23. – 27. 20. 2023 sa v priestoroch Hotela Jezerka (Seč, Česká republika) uskutočnil 27. ročník česko-slovenského odborného seminára CASLIN – Czech and Slovak Library Information Network. Podujatie s podtitulom „Knihovny zdraví AI“ organizačne zabezpečovala Krajská knižnica v Pardubiciach. Jeho náplňou bola tvorivá práca v skupinách, prezentácia výsledkov, diskusie, ale aj tri odborné prednášky. Výstupom seminára je SWOT analýza so zoznamom predpokladaných míľnikov a udalostí, ktoré ovplyvnia činnosť knižníc v dôsledku zavádzania a rozvoja nástrojov umelej inteligencie v horizonte najbližších 10 rokov.


ilustračné foto: https://caslin2023.kkpce.cz/
Share: