BookPort – online knižnica na mieru

Library information services

Dištančné vzdelávanie. Homeoffice. Online meeting. Lockdown. Pojmy, ktoré vládnu súčasnému svetu. Knižničný svet nevynímajúc. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako vedecká knižnica musí reflektovať aj na túto situáciu a prispôsobiť sa dynamicky sa meniacemu prostrediu, situácii a nárokom svojich používateľov.

Share: