ARCHÍV DIGITÁLNYCH PRAMEŇOV V ROKU 2022

Digital content

Archivácia digitálnych dokumentov, webu a jeho neustále sa meniaceho obsahu má v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu z hľadiska uchovania nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie
generácie. Depozit digitálnych prameňov Univerzitnej knižnice v Bratislave sa zaoberá systematickou archiváciou webu a pôvodných elektronických online seriálov a monografií (e-Born publikácií) od r. 2016 a pravidelne realizuje výberové, tematické a celoplošné zbery webových stránok.

Príspevok predstavuje činnosť projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, s osobitným dôrazom na aktivity v poslednom období. Rozoberá nové kampane, prírastky elektronických seriálov a monografií a ďalšie ukazovatele archívu digitálnych prameňov, zamýšľa sa nad novým Zákonom o publikáciách, predstavuje aktivity realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi a aktuálne výzvy a vízie do budúcnosti.

ilustračné foto: pexels.com
Share: