Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Učebnice pre každého – komplexný projekt CVTI SR pre zabezpečenie prístupu k študijnej literatúre na slovenských univerzitách / Textbooks for Everyone – A comprehensive Project of SCSI Providing Access to Study Literature for Slovak University Students

Autor: Tomáš Fiala
Číslo: 4/2018 -
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: digitalizácia, CVTI SR, digitálny obsah

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spúšťa nový projekt s cieľom zlepšenia a zjednodušenia prístupu študentov slovenských univerzít k odbornej literatúre, skriptám a učebniciam.

Vysokým školám a jej knižniciam ponúkame komplexné riešenia v oblastiach digitalizácie, spracovania digitálnych obrazov a sprístupnenia digitalizovaných dokumentov vo všetkých priestoroch školy s možnosťou realizácie doplnkovej služby dlhodobej archivácie dát. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého prístupu k ťažko dostupnej študijnej literatúre.


The Slovak Centre of Scientific Information (SCSI) is launching a new project aimed at providing easier and better access, for the students of Slovak universities, to scientific books, lecture scripts and academic textbooks.

SCSI provides complex solutions for Slovak universities and academic libraries by means of digitization and post processing of digitized images, access to digitized content via a digital library and an additional long-term archiving service. The main objective of the project is simplified and instant access to hard-to-access study literature.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR