Issue 4/2018

Information Literacy

Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti / Position of Braille in the Context of Digital Literacy

  Objektom skúmania našej práce bolo deskribovať postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti. Pri opise postavenia Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti...

Open access, open science

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu - sme na Slovensku pripravení? / Open Access to the Results of Research and Development – Are we ready for it in Slovakia?

  Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu (ďalej len Open Access) je téma, ktorá rezonuje v celosvetovom, európskom a aj slovenskom priestore minimálne 10 rokov. Ide o celosvetový...

Open access, open science

OpenAIRE Services for Open Science

  OpenAIRE shifts scholarly communication towards openness and transparency and  facilitates innovative ways to communicate and monitor research by building global  common standards...

Science Communication

Focusing on Research Data Services

  This paper names some services that should be provided by academic libraries in order to show their value and ability to support Research 2.0. The biggest and more general one is Research Data...

Digital content

Bavorská štátna knižnica sa orientuje hlavne na digitálne médiá / The Bavarian State Library Focuses on Digital Resources and Remote Access

  Elektronizácia a internetizácia prináša množstvo výziev pre celú spoločnosť, hlavne však pre knižnice a iné pamäťové inštitúcie vo všetkých krajinách. Jednou z nich je aj...

Digital content

Učebnice pre každého – komplexný projekt CVTI SR pre zabezpečenie prístupu k študijnej literatúre na slovenských univerzitách / Textbooks for Everyone – A comprehensive Project of SCSI Providing Access to Study Literature for Slovak University Students

  Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spúšťa nový projekt s cieľom zlepšenia a zjednodušenia prístupu študentov slovenských univerzít k odbornej literatúre,...

Bibliography

Aké dôležité je mať (Filipa) Avatara / The Importance of Being (Earnest) Virtual

  V súvislosti s masívnym nárastom publikovania vedeckých poznatkov a údajov na internete, osobitne v kontexte požiadaviek na otvorený prístup k týmto prameňom, nadobúda rozhodujúci...

Speech

Príhovor / Address

    OSEMDESIAT. Tento rok najskloňovanejšia číslovka v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je súčasťou...