Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Príhovor

Genius loci...

Tak začínal jeden z mnohých príspevkov takmer dvojtýždňového maratónu v rámci osláv 90. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tí, ktorí boli nablízku, sa mohli presvedčiť o tom, že UKB právom patrí k špičke slovenského knihovníctva. Vzhľadom na zameranie nášho časopisu sme vybrali príspevok, z ktorého sa dozviete, že oslávenec nerezignoval na svoju prirodzenú rolu lídra inovačných iniciatív a procesov slovenského knihovníctva.

Na chvíľu sa zastavíme pri téme poznatkov a znalostného manažmentu, ich miestu v knižniciach a potom sa naplno venujeme tomu, ako sa čo najefektívnejšie ponoriť do virtuálneho sveta aj v knižničnej a informačnej praxi, pretože napr. citovanie v digitálnom prostredí je čoraz aktuálnejšia téma a s rozvojom informačných a komunikačných technológií dochádza k výrazným zmenám v tejto oblasti. Rovnako katalogizačná prax sa dnes mení a nové trendy nemožno ignorovať.

Mimoriadne zaujímavou a očakávanou témou v akademickom prostredí je odhaľovanie plagiátov, preto MŠ SR s cieľom realizovať komplexné riešenie na národnej úrovni vytvorilo priestor pre realizáciu projektu, ktorého cieľom bolo vypracovať metodiku pre národný zber záverečných prác (www.crzp.sk). V ďalšom príspevku sa dozviete, že v tomto roku bol portál www.crepc.sk vzhľadovo aj funkčne zmenený, a ak chcete vedieť, čo je FRIS, ETIS, NARCIS, HUNCRIS, SICRIS či FRIDA, zalistujte v článku Ako zaškatuľkovať vedu a výskum.

V tomto čísle bližšie predstavujeme ďalšie databázové kolekcie sprístupňované prostredníctvom projektu NISPEZ, konkrétne umelecké databázy.

Zaujímavý pohľad na internetového knihovníka prináša príspevok z trojdňového seminára ILI 2009 v Londýne. Je plný inšpirácií, stojí za to sa pri ňom zastaviť. O súčasných trendoch v digitalizácii sa dozviete z podrobnej správy z 2. ročníka workshopu LIBER – EBLIDA v Haagu s názvom Digitalizácia knižničných materiálov v Európe, a aby sme nezabudli, že v živote nás dopredu posúva najmä „konkurencia“, pripomíname priebeh a závery konferencie Benchmarking verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc – moderný nástroj riadenia.

Rozhodne však neprehliadnite výsledky druhej série dotazníkového prieskumu IGPAK2 a mnoho ďalších zaujímavých a inšpiratívnych informácií.

 

 

Nikto nemôže byť všade. Preto Vám želáme, aby ste v budúcom roku boli v pravý čas so správnymi ľuďmi na tom správnom mieste. Buďte v knižnici, blízko nášho knihovníctva, blízko tých, ktorí Vás potrebujú!

Vaša redakcia

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR