Zborník Knižničná a informačná veda 30

Infomix

Informačná etika sa od 90. rokov 20. stor. rozvíja intenzívne v interdisciplinárnych súvislostiach s počítačovou etikou, mediálnou etikou, knihovníckou etikou aj etikou elektronickej a marketingovej komunikácie. Informačná etika je považovaná za aplikáciu filozofickej disciplíny etiky pre oblasť práce s informáciami so základnými aplikačnými filozofickými prístupmi deontológie (univerzálne hodnoty), konzekvencionalizmu (etika pravidiel, sociálnych noriem), etiky cností aj etiky utilitarizmu a etiky starostlivosti o informačné prostredie:  Výzva na príspevok  – Zborník Knižničná a informačná veda 30

 

ilustračné foto: pexels.com

 

Share: