Půda v Městské knihovně v Poličce

Innovative serviceslibrariescommunityeducation

Nejmladší oddělení Městské knihovny v Poličce – Centrum technického vzdělávání Půda se veřejnosti otevřelo v září 2019. Centrum vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Vestavbou výtahu, sociálního zařízení a rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, dobře dostupná veřejná učebna. Její zaměření je především rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení napříč generacemi, vhodná pro výuku jazyků a další komunitní vzdělávání. K učebně přiléhá technická místnost a zázemí pro interní i hostující lektory.

 

Center for Technical Education „Puda“ at Municipal Library in Policka, Czechia

The youngest department of the Municipal Library in Polička – Center for Technical Education „Puda“ opened in September 2019. At „Puda“, there we systematically focus on free non-formal digital education of various target groups, not only children but also adults. We operate as a center of good practice for librarians, teachers, lecturers and fans. We are open for everyone, who is interested to try programming our various robots, 3d modeling and 3D printing, data preparation for co2 laser or cnc milling machine. We provide „maker space“ in a small town and mentor support for the implementation of visitor‘s ideas and projects.

Share: