PAPERMILL – TOVÁREŇ NA ČLÁNKY ALEBO AUTORSTVO NA PREDAJ!

Open Science

Paper mills (továrne na články) je relatívne nový typ vedeckého podvodu. Môžu nimi byť formálne spoločnosti, individuálni jednotlivci alebo ich sieť, alebo iné zoskupenia. Za poplatok „vyrábajú“ rukopisy a pošlú ich do časopisu v mene platiacich výskumníkov s tým, že im garantujú ich vydanie, alebo za poplatok ponúkajú autorstvo v ešte nepublikovaných prijatých článkoch. Tiež poskytujú existujúce alebo vyfabrikované databázy údajov, na ktorých je štúdia založená, alebo ponúkajú citácie v už existujúcich publikáciách. V jednom z výskumov týchto praktík boli analyzované dáta z 53 000 podaných článkov z rôznych vedných odborov v časopisoch 6 vydavateľstiev. Priemerné percento článkov podozrivých z porušenia vedeckej integrity bolo v širokom intervale od 2 % do 46 %. V princípe ide o systematické manipulovanie vedeckého publikačného procesu, keď tieto články nie sú výsledkom práce daného výskumníka (ghostwriter) a často obsahujú vymyslený, nepravdivý, fabrikovaný, falzifikovaný a plagiarizovaný obsah (ghost fabrication).

ilustračné foto: pexels.com
Share: