DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities – nový projekt na vytěžování obsahu digitálních knihoven

Information Technologiesdigital humanitiesdigital librariesproject

Knihovna Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně iniciovali projekt, jehož cílem je přispět k vytěžování dat z digitálních knihoven pro vědecké účely zejména v humanitních oborech. Knihovny disponují obrovským množstvím dat v digitální podobě, které jsou zároveň zpravidla popsány kvalitními metadaty umožňujícími jejich vyhledávání a další využití. Tato data jsou uložena v digitálních knihovnách a repozitářích, jejichž design a funkce jsou určeny především pro prohlížení obsahu. Humanitně zaměření vědečtí pracovníci potřebují data obohacená tak, aby vyhledávání v digitálních zdrojích zefektivnilo možnosti jejich využití a vytvořit odpovídající prostředky pro jejich vytěžení, díky čemuž se usnadní důležitá část badatelské práce.

Cílem projektu DL4DH je vývoj nových funkcí a nástrojů, které umožní extenzivní využití a vytěžování dat z digitálních knihoven pro potřeby digitálního humanitního výzkumu, a současně příprava aplikovaných vědeckých výstupů využívající tyto nové možnosti. Projekt volně navazuje na evropskou výzkumnou infrastrukturou DARIAH a s výstupy českého výzkumného projektu INDIHU, zaměřeného na vývoj nástrojů pro digital humanities.

 

DL4DH – development of tools for effective utilization and mining of data from digital libraries to reinforce digital humanities research

Almost every single central or large library stores a big amount of data in a digital form. The data are usually described by the high-quality metadata, which enables to browse these collections, to create various virtual exhibitions etc. They are stored in digital libraries or different repositories, whose design and basic functionalities are primarily intended just for the content viewing. To increase the level of their usability for the special research group of the data scientists is needed to enrich the metadata content and to develop the appropriate interfaces to extract the data to make the heuristic part of the research more effective than today.

The aim of the introdused DL4DH project is to design a set of the new functionalities and independent tools that enables the extensive data mining procedures in digital libraries to cover the digital humanities researchers needs. The second project goal is to use this content in the applied research.

Share: