Ocenený projekt antiplagiátorského systému

Infomix

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií bol ocenený na desiatom ročníku konferencie ITAPA 2011.

Súťaž Cena ITAPA je určená inštitúciám verejnej správy, akademickým inštitúciám a dodávateľom z oblasti informačných a komunikač- ných technológií. Súťažiaci na konferencii predstavili projekty, ktoré ponúkajú vhodné riešenia na modernizáciu verejnej správy s využitím informačných a komunikačných tech-
nológií. Porota prihliadala na inovatívnosť, technické riešenia a priamy prínos projektov pre používateľov. 

V kategórii Nové služby druhé miesto získal Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií, ktorý na základe poverenia MŠVVaŠ SR zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Za najlepší projekt  vyhlásila porota Centrálny register zmlúv  na Úrade vlády SR. Cenu získal aj projekt Cloudové riešenie Digitálne mesto – mesto na prenájom spoločnosti DATALAN.

Cena ITAPA sa udeľovala v ďalších dvoch kategóriách:

V kategórii Zlepšovanie procesov zvíťazil projekt Integrovaná operačná sála spoločnosti GiTY-Slovensko, a. s., na druhom mieste skončil projekt Elektronizácia územného
a stavebného konania
, s ktorým sa do súťaže prihlásil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a cenu získal tiež Projekt Digitálna galéria – CEDVU, digitalizácia
a správa digitálneho obsahu
(EEA, s. r. o.).

Treťou kategóriou tohtoročnej Ceny ITAPA je Prípadová štúdia. Prvé miesto získala spoločnosť DATALAN s projektom Virtuálna IT infraštruktúra Žilinskej univerzity. Druhé miesto obsadil SOMI Systems, a. s., s projektom Kerber Secure Server a tretie miesto
získal projekt Elektronizácia služieb občanov a činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s ktorým sa do súťaže prihlásil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

jn, jk

Share:
Issue content