Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi

Infomix

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci
s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) výstavu pod názvom Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi. Rozsiahla výstava prác študentov Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave, ktorá sa konala v dňoch 27. februára – 5. apríla 2012, bola prístupná odbornej i laickej verejnosti v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Exponáty výstavy boli umiestnené v multifunkčnej miestnosti na prízemí, vo vstupnej hale i vo foyer na 1. poschodí.

Výstava je súčasťou aktivít zameraných na propagáciu témy transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, nakoľko dizajn je jeden
z predmetov duševného vlastníctva a je veľmi dobrým príkladom transferu technológií. Odborným garantom výstavy bol doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka, ktorý vedie Ateliér priemyselného dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU.

Podľa kurátorky výstavy Mgr. Adriany Čeleďovej táto výstava prispieva k dialógu vedy a umenia. Študenti VŠVU sledujú rôzne technologické
inovácie. Ich prioritou je nadviazanie štúdia na realitu. Viaceré študentské práce vyústili do registrácie chránených priemyselných vzorov. Ako študenti vybrusujú materiál do vizuálnej dokonalosti, učia sa aj „vybrusovať“ myšlienky a znalosti. Vystavené práce boli výberom projektov, ktoré ponúkli pohľad na vynaliezavosť študentov v priemyselnom dizajne. Cieľom výstavy bolo pro-
stredníctvom prác študentov priblížiť návštevníkom oblasť transferu technológií a poukázať na význam využívania procesu ochrany duševného vlastníctva.

text a foto: mb

Share:
Issue content