Marec už nielen mesiac kníh

Infomix

Marec sa už tradične spája s knihou, resp. je známy ako mesiac knihy.

Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov Českej republiky však

rozšíril túto asociáciu nielen o knihu, ale aj o čitateľa a ešte v  roku 2010 spustil po prvýkrát aktivitu nazvanú „BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ“.

Jej tretie úspešné pokračovanie prebehlo i marci 2012.

Ideou projektu je prostredníctvom rôznych podujatí dostať literatúru a knihy čo najviac do povedomia verejnosti.

Súčasťou projektu sú desiatky knižníc z celej Českej republiky. Práve tie sa snažia zapájaním sa do hlavných, ale i ďalších aktivít myšlienku projektu aj prakticky realizovať.

Medzi hlavné aktivity patria:

  •     MARATÓN ČÍTANIA

Predstavuje predovšetkým diskusie a besedy s autormi literárnych diel či ich prekladateľmi. Podstatou je, aby sa o literatúre a knihách hovorilo a aby čitatelia získali čo najbližší kontakt s tými „na druhom brehu“, teda tvorcami.       

  •     „ČITATEĽ ROKA“

Používatelia knižníc by mali mať pocit aktívnej spoluúčasti a participácie na dianí v knižnici. Jednou z možností je práve forma oceňovania. Napríklad tých, ktorí najviac využívajú knižnično-informačné  služby, ktorí sú najdlhšie evidovanými čitateľmi a pod.

  •    ANKETA-PRIESKUM NE/ČITATEĽOV

Úlohou tejto aktivity je zistiť, čo je príčinou „nečítania“ v spoločnosti, prečo ľudia nevyužívajú služby knižníc a pod. Výsledky sú potom cenným materiálom pri hľadaní praktických riešení problémov v tejto oblasti.

  •      TÝŽDEŇ ČÍTANIA

Čítanie nemá predstavovať nezáživnú činnosť. Počas Týždňa čítania sa teda číta na rôznych netradičných miestach, v rôznych jazykoch, v neobvyklých hodinách a pod. Jednoducho sedem dní čítania kedykoľvek a kdekoľvek.       

  •      NOVÉ SLUŽBY KNIŽNÍC

Táto aktivita má vytvárať priestor pre poznanie používateľských preferencií, ako aj potrieb tých, ktorí služby knižníc nevyužívajú, a pod. Na základe týchto poznatkov sa môžu služby knižníc rozširovať a inovovať.

  •    BIBLIOWEB 2012

Súčasťou „Marca – mesiaca čitateľov“ je i v poradí už 13. ročník súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice. Nominácie sú v dvoch základných kategóriách. Pre knižnice vedecké a odborné a druhá kategória je určená knižniciam krajským, okresným, mestským a pod.

Hodnotenie kvality webových sídel knižníc má prispieť hlavne k uvedomeniu ich silného prezentačného potenciálu.     

 

Motto aktuálneho ročníka 2012 bolo: „Sladký život s knižnicou“ .

Je teda zrejmé, že zapojené knižnice skutočne ponúkli v rámci svojich aktivít to najlepšie,

a tak vyhoveli „chutiam“ používateľov.  

 

Viac sa o tejto aktivite dozviete na: http://www.skipcr.cz/

 

Share:
Issue content