Svetový deň kníh a autorských práv a Svetový deň duševného vlastníctva

Infomix

V kalendáriu významných aprílových dní sa nájdu i dva zaujímavé dátumy pre oblasť
informačnej spoločnosti.

V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv.

S myšlienkou podporiť takýmto spôsobom status knihy a upozorniť zároveň na problematiku autorskej legislatívy prišla španielska vláda. V španielskom Katalánsku bol totiž zvyk na sviatok sv. Juraja obdarovať ružou všetkých tých, ktorí si kúpili knihu.

Dátum 23. apríl je však zvolený i symbolicky ako spomienka na takých literárnych velikánov ako Miguel de Cervantes Saavedra či William Shakespeare, ktorý v roku 1616 presne v tento deň zomreli.

Hlavnou ideou tohto dňa je  pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania a knihy ako nástrojov vzdelávania
a zároveň vyjadriť uznanie knihovníckej a vydavateľskej oblasti, ale tiež upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.

26. apríl je dňom, ktorý patrí taktiež ochrane autorstva. Presnejšie jSvetovým dňom Duševného vlastníctva.

Slávi sa od roku 2000, kedy si Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intellectual Property Organization) zároveň pripomenula aj 31. výročie svojho vzniku.

Hlavnou myšlienkou tohto dňa je poukázať na významnú hodnotu všetkých inovatívnych projektov, vynálezov či umeleckých diel, na potrebu ich čo najefektívnejšieho využitia v praxi, čím sa obohacuje celá spoločnosť.      

Na Slovensku si tento deň pripomína najmä Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) v Banskej Bystrici.  Aj tohto roku pripravil na tento deň v poradí už 12. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku s aktuálnym podná-
zvom – Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo. Súčasťou konferencie sú aj rôzne sprievodné podujatia
a Deň otvorených dverí. Verejnosť sa tak môže bližšie dozvedieť o problematike intelektuálnej tvorby a jej právnej ochrany, ale aj o aktivitách ÚPV SR.

V tejto súvislosti možno spomenúť aj nedávne aktivity v bratislavskom CVTI SR.  Jednou z nich bola výstava „Dizajn a duševné vlastníctvo – križovatka talentov VŠVU v praxi“ (27. 2. – 5. 4. 2012), ktorú CVTI SR pripravilo v spolupráci s Katedrou dizajnu VŠVU. Ďalšou bolo podujatie „Popoludnie s dizajnom“, kde odzneli odborné prezentácie napr. na témy národnej i medzinárodnej ochrany dizajnov či plagiátorstva. Obidve podujatia boli zároveň súčasťou implementácie národného projektu NITT SK – Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku.

Share:
Issue content