Pozvánka na podujatie Veda v CENTRE

We invite you

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pravidelne organizuje popularizačné podujatia venované vede a technike. Jedným z nich je aj vedecká kaviareň s názvom Veda v CENTRE1, ktorá sa pravidelne – vždy posledný štvrtok v mesiaci – realizuje v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Veda v CENTRE je podujatie venované širokej verejnosti a jeho cieľom je neformálnym a uvoľneným spôsobom približovať aktuálne témy z oblasti vedy a techniky. Každý mesiac je do Vedy v CENTRE pozvaný uznávaný vedec a odborník, ktorý má prednášku na vopred oznámenú tému a po nej odpovedá na otázky návštevníkov v diskusii. Neformálne prostredie príjemne dotvára malé občerstvenie, tematicky ladená výstava kníh a usmievavé hostesky. 

Informácie o aktuálnej téme Vedy v CENTRE nájdete na webovej stránke www.vedatechnika.sk v sekcii venovanej NCP VaT2.

 
Obr. č. 1    Veda v CENTRE, prednáška na tému Mliečne výrobky. Prečo sú zdravé a niektoré aj zdravšie?  Prednášal prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.


             

                       
Obr. č. 2    Veda v CENTRE, prednáška na tému Včelí med ako liek.  Prednášala RNDr. Katarína Bíliková, PhD.                               

           

 

Obr. č. 3    Veda v CENTRE,univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik   diskutuje po skončení prednášky.

               

            


  

1 Veda v CENTRE:

  https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/VEDAVCENTRE.aspx

 [cit.2012-03-05]

2 Veda v CENTRE – Bratislava

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/VedavCENTRE-Bratislava.aspx

[cit.2012-03-05]

 

Share:
Issue content