Oficiálna stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti na Facebooku – Veda pre všetkých

We invite you

Cieľom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) je približovanie aktuálnych tém z oblasti vedy a techniky širokej verejnosti. Okrem priamych komunikačných kanálov, ako sú prednášky a výstavy, využíva NCP VaT aj nepriame komunikačné kanály. Medzi tie patria napríklad rôzne mediálne produkty, webová stránka www.vedatechnika.sk a najnovšie aj oficiálna stránka NCP VaT na sociálnej sieti Facebook s názvom Veda pre všetkých. Na tejto stránke pravidelne prinášame informácie o aktuálnych podujatiach konaných pod gesciou NCP VaT, ako i fotografie z uskutočnených podujatí.

Nájdite si na Facebooku stránku Veda pre všetkých1 a budete mať vždy aktuálne informácie.

obr. Veda pre všetkých – oficiálna stránka NCP VaT na Facebooku

Share:
Issue content