Samoobslužné zariadenia SelfCheckTM – komfort, ktorý si knihovníci aj používatelia zaslúžia

Introducing

Samoobslužné systémy SelfCheck™ boli vo svete prvýkrát predstavené začiatkom 90. rokov a odvtedy sa stále zdokonaľujú, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky moderných knižníc.

ferancova.jpg (82509 bytes)

Čo je to SelfcheckTM

SelfCheckTM sú systémy pre samoobslužné výpožičky a vracanie dokumentov knižničného fondu bez potrebnej asistencie personálu. Obsluha SelfCheckov je pre používateľov taká jednoduchá, že si ich obľúbia pri prvom použití.

Užívateľsky jednoduchá dotyková obrazovka podáva informácie krok za krokom. Používateľ je takýmto spôsobom schopný vykonať rutinnú operáciu úplne sám. Pre zamestnancov knižnice to prispieva k výraznej časovej úspore. Vďaka množstvu doplnkových funkcií používateľ si môže nielen samostatne požičať alebo vrátiť dokument, prípadne si aktuálnu výpožičku predĺžiť, ale aj zaplatiť pokutu či nedoplatky, bez uhradenia ktorých nie je možné vykonať ďalšiu výpožičku. Systém napojený na knižničný informačný systém (KIS) môže cez funkciu „store&forward“ pracovať aj v prípade, že je KIS mimo prevádzky. Informácie o uskutočnených operáciách sa uchovávajú v pamäti systému SelfCheckTM a do KIS sa automaticky prenesú po jeho opätovnom sprevádzkovaní.

Systém bezpečne spracováva knihy, časopisy, CD a DVD nosiče. Pojme širokú škálu umiestnenia čiarových kódov na dokumente, takže nie je potrebné dokumenty prekódovávať. Vďaka jednoduchej obsluhe systém výrazne znižuje počet planých poplachov. Testy preukázali menej ako 1 planý poplach na 10 000 výpožičiek cez SelfCheckTM .

Ďalšie funkcie SelfCheckuTM:

  • Potvrdenie o výpožičke
  • Funkcia pokuty a poplatky
  • Možnosť prepnutia medzi režimami vypožičiavania a vracania personálom alebo používateľom
  • Možnosť voľby jazykov

Aký typ knižníc môže využiť SelfCheck

Akýkoľvek. Môže to byť akademická knižnica, verejná, ale aj vedecká. Príkladom sú aj inštalácie samoobslužných systémov v knižniciach v Českej republike, napríklad na Karlovej univerzite, Masarykovej univerzite v Brne, Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, Českom učení technickom v Prahe, v Štátnej a vedeckej knižnici v Plzni, v Krajskej vedeckej knižnici v Karlových Varoch či v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne. Samoobslužné systémy SelfCheckTM spracovávajú dokumenty s akoukoľvek technológiou – čiarové kódy, elektromagnetické zabezpečenie, technológia RFID, prípadne kombináciou oboch systémov, kde elektromagnetická ochrana zabezpečuje fond pred stratami a RFID identifikuje dokumenty.

Prípadová štúdia

Verejná knižnica v americkom meste Seattle má 20 pobočiek s približne 7 000 000 fondom s ročným prírastkom 8 %. Po zavedení samoobslužného systému SelfCheck na výpožičky vo vybraných pobočkách prichádzali k riaditeľovi knižnice pozitívne ohlasy tak od personálu, ako aj od používateľov (jednoduchá a rýchla obsluha, zlepšenie služieb pri rovnakom počte zamestnancov, spoľahlivosť systému, žiadne plané poplachy). V prvých mesiacoch od inštalácie SelfCheck využívalo 20 % čitateľov, po roku okolo 40 % a v súčasnosti ho preferuje 70 – 80 % používateľov. Táto štúdia je dostupná aj na internetovej stránke http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MLibrarySystems/Home/Resources/CaseStudiesAndWhitePapers/.

Šetrí čas knihovníkom, aby sa mohli stať skutočnými knihovníkmi

Systém pre samoobslužné výpožičky dokumentov SelfCheckTM je moderné riešenie, ako zabezpečiť knižnici vyššiu úroveň produktivity bez navýšenia mzdových nákladov pri zachovaní vysokej miery zabezpečenia dokumentov knižničného fondu. Prínosom je možnosť poskytovať sofistikovanejšiu úroveň služieb pre používateľov a rozširovať aktivity knižnice do oblasti kultúry či vzdelávania. Tak ako sa bankomaty stali prirodzeným spôsobom výberu peňazí, tak aj systémy SelfCheckTM budú prirodzenou cestou, ako si vypožičať alebo vrátiť knihu, časopis, CD alebo DVD nosič.

Share:
Issue content