Do knižnice

Infomix

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania

infomix1.jpg (582564 bytes)

Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO KNIŽNICE. Kampaň je súčasťou prioritného projektu Slovenskej národnej knižnice Sme tu pre vás, viete o nás?  Realizuje sa v roku 2010 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti – najmä detí a mladých ľudí – na čítanie ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času a tiež na knižnice ako na kultúrno-informačno-komunitné centrá, a to celým radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a knižníc. Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa môžu podľa vekových kategórií zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice. Pre najmenších záujemcov je pripravená súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom bude objavovať slovenské knihy v domácich knižniciach.Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2010, autori víťazných návrhov a knižnice, prostredníctvom ktorých budú víťazné návrhy zapojené, budú odmenení. Víťazné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a knižníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem.Partnermi kampane sú: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, OZ KnihoBrána, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc a Slovenská sekcia IBBY. Autorkou projektu je Mgr. Gabriela Futová z OKS SR SNK Martin a Mgr. Andrea Dohovičová z Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Mediálnym partnerom je www.infolib.sk – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax. Kampaň je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Podrobnosti o celej kampani nájdete na www.dokniznice.sk.

Zdroj: www.snk.sk

Share:
Issue content