Seminár o audioknihách

Infomix

Seminár o audioknihách

Mestská knižnica v Bratislave pripravila v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave  pri príležitosti 110. výročia založenia Mestskej knižnice v Bratislave odborný seminár na tému Audioknihy v knižniciach, ktorý sa konal 30. septembra 2010 v Galérii Artotéka na Kapucínskej ul. č. 1 v Bratislave. Na seminári odzneli príspevky našich i zahraničných prednášateľov, venované problematike práce s audioknihami v nemeckých a českých knižniciach a legislatívnym podmienkam využívania audiokníh v slovenských knižniciach. 

Zdroj: http://www.mestskakniznica.sk/.

Share:
Issue content