Audioknihy v slovenských knižniciach

Infomix

Audioknihy sa v slovenských knižniciach absenčne nepožičiavajú. Podľa autorského zákona č. 618/2003 musí dať súhlas na verejné rozširovanie diela vypožičiavaním jeho autor, za čo mu vzniká právo na primeranú odmenu. V prípade audiokníh však nejde len o autora knihy, ale aj interpreta textu a výrobcu audioknihy, ktorým tiež patrí odmena. Kým odmeny za výpožičky kníh a AVD rieši licenčná zmluva medzi Sloven-skou národnou knižnicou a autorskou spoločnosťou LITA, odmeny za audioknihy nie sú v zmluve zahrnuté. Ak sa za výpožičky audiokníh autorom nevypláca príslušná odmena, požičiavať sa nemôžu. Problematiku rieši autorský zákon, najmä § 17 a 18 a paragrafy o licenčnej zmluve začínajúce § 40.

Zdroj: Zápisnica z  8. pracovnej porady pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v systéme VIRTUA konanej dňa  29. 6. 2010 v SNK v Martine a dňa 1. 7. 2010 v KPOH v Prešove (http://www.snk.sk/?zapisnice-ps); D. Janovská, SNK Martin

Share:
Issue content