Elektronické čtečky a jejich využívání v Moravské zemské knihovně v Brně

From abroad

O nákupu elektronických čteček se v MZK začalo uvažovat v souvislosti s projekty digitalizace, především při spouštění služby E-books on Demand. Pracovníci digitalizace při stanovování standardů digitalizace potřebovali mít k dispozici různá média vhodná pro prohlížení digitalizovaných textů a elektronické čtečky jsou jedny z nich. Nákup čtyř elektronických čteček byl tedy financován z projektu Ebooks on Demand.

MZK vlastní následující typy elektronických čteček1:

Všechny podporují české znaky a nejběžnější textové a obrázkové formáty. Jejich paměť lze rozšiřovat pomocí výměnných paměťových karet. Součástí balení byly též texty elektronických knih v českém jazyce.

 • Jinke HanLin eReader V5 2

  Jedná se o u nás nejoblíbenější model. Čtečka váží 220 g, displej

  má velikost 5 palců, rozlišení činí 800×600 a nabízí 8 odstínů šedé.

prazova1.jpg (8701 bytes)

 • Jinke HanLin eReader V3 3

  Nižší model stejné firmy, hmotnost 220 g, displej má velikost 6 palců,

  rozlišení 800×600, 4 odstíny šedé.

prazova2.jpg (6024 bytes)

 • Bookeen Cybook Opus 4

  Čtečka váží 150 g, displej má velikost 5 palců a rozlišení 800×600.

prazova3.jpg (10803 bytes)

MZK zakoupila též elektronickou čtečku u firmy Sony, nicméně u té došlo velmi záhy k poruše, u které dodavatel nebyl schopen zajistit opravu. Tato čtečka tedy není v provozu.

Srovnání pozitiv a negativ elektronických čteček

Pozitiva

 • Čtečky jsou poměrně malé a lehké, obvyklá velikost odpovídá formátu   A5, přesto mají značnou datovou kapacitu. MZK vlastní čtečky s výchozí kapacitou od 512 MB, kterou lze dále rozšiřovat pomocí datových karet. Na jednu čtečku tak lze nahrát stovky až tisíce knih.
 • Baterie elektronických čteček vydrží na jedno nabití až měsíc práce, v případě Hanlin V5 počítáno pro cca 300 přečtených stran denně 5.
 • U elektronických čteček lze nastavovat velikost písma.
 • E-ink (elektronický inkoust) funguje na stejném principu jako papír, to znamená, že namáhá méně oči než klasické podsvícené displeje
 • Zpřístupňováním textů digitalizovaných knih na čtečkách lze šetřit opotřebení původních vzácných tisků.

Negativa

 • Čtečky nemívají podsvícený displej, je tedy nutné externího osvětlení, stejně jako u papírové knihy.
 • Cena za čtečku se pohybuje od 200 Eur výše, což je více než je obvyklá cena za jednu tištěnou knihu. Nicméně pokud vezmeme v úvahu fakt, že na čtečku můžeme uložit velké množství knih, které lze na internetu stáhnout legálně a zdarma, není tato cena tak vysoká.
 • Pro některé čtečky je limitující ne vždy jednoduché ovládání a to, že nejsou dotykové. Nicméně s tímto problémem výrobci velmi úspěšně pracují a nyní jsou na trhu čtečky s poměrně pohodlným ovládáním.
 • Čtečky ne vždy umožňují vpisování vlastních poznámek do textu.

E-books – výpůjční služby

Oficiální začlenění elektronických čteček do stávajících služeb MZK pro veřejnost proběhlo na Dni otevřených dveří MZK v prosinci   2009, kde se současně prezentovaly související či nové služby a změny v knihovně, např. služba EOD či nový vizuální styl knihovny.

Prezentaci e-čteček prováděli zaměstnanci oddělení automatizace, ze strany uživatelů byl o prohlídku čteček značný zájem. Zajímali se o ně návštěvníci všech generací. 

Ve čtečkách jsou nahrané volně dostupné publikace, např. dokumenty z projektu EOD či dokumenty, které jsou volně ke stažení a u kterých bylo zkontrolováno dodržování autorských práv.

Čtenáři si e-čtečky půjčují často proto, že zvažují jejich koupi a takto mohou srovnávat více produktů současně.  V budoucnu by tedy jistě bylo vhodné zohlednit tento fakt při jednání s dodavateli e-čteček a vyjednat tak snížení prodejní ceny.

prazova4.jpg (27744 bytes)

Způsob půjčování

E-čtečky jsou půjčovány prezenčně v Hudební a multimediální studovně a zatím bylo 60 výpůjček cca za půl roku.
E-čtečka má status běžné knihy, čtenář si ji může objednat přes elektronický katalog a půjčuje se u knihovníka ve studovně. Zkušenosti jsou zatím velice kladné a nedochází k závažnějším problémům.

Jelikož čtenáři již stále více preferují si e-čtečky půjčit domů spíše než pracovat s nimi v knihovně, rozhodli jsme se pro změnu výpůjčního statusu. Od září 2010 půjčujeme e-čtečky absenčně na dobu 1 týdne s vyšší finanční pokutou při pozdním vrácení.  Doufáme, že o e-čtečky v MZK bude stále zájem a využívání této služby čtenáři dále poroste.

 


1   Informativní stránka o elektronických čtečkách v MZK: http://www.mzk.cz/sluzby/e-ctecky.php  

2   Digi knihy : elektronické čtečky knih [online]. Ostrava : [2009] [cit. 2010-08-12]. Jinke Hanlin V5. Dostupné z WWW: <http://www.digiknihy.cz/produkty/jinke/hanlin-v5>.

3   Digi knihy : elektronické čtečky knih [online]. Ostrava : [2009] [cit. 2010-08-12]. Jinke Hanlin V3+. Dostupné z WWW: <http://www.digiknihy.cz/produkty/jinke/hanlin-v3>.

4  Bookeen [online]. Paris : [2009] [cit. 2010-08-12]. EReader Cybook Opus. Dostupné z WWW: <http://www.bookeen.com/en/cybook/?id=1&select=Presentation>.

 5   Digi knihy : elektronické čtečky knih [online]. Ostrava : [2009] [cit. 2010-08-12]. Jinke Hanlin V5. Dostupné z WWW: <http://www.digiknihy.cz/produkty/jinke/hanlin-v5>.

Share:
Issue content