Jak efektivní může být knihovna se 6 zaměstnanci?

From abroad

karpisek1.jpg (44571 bytes)

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky. Zajišťujeme knihovnické, informační a kulturně-vzdělávací služby pro 15 tisícové město Turnov a spádovou oblast, a to na hlavní budově ve 3 odděleních a na 5 dalších pobočkách po městě. Máme coby příspěvková organizace právní subjektivitu. Zřizovatel, potažmo současné vedení města i příslušného odboru MÚ nám ponechává velkou při rozvoji a provozu, pokud se to vtěsná do stísněných prostor sice hezké, leč pro knihovnu nevyhovující budovy, a pokud si na to seženeme podstatnější částku peněz z jiných zdrojů (např. z dotací), čili pokud po nikom nic moc nechceme a mnoho to nestojí.

karpisek6.jpg (91385 bytes)

Ergonomie, efektivita, flexibilita, variabilita, multifunkce, automatizacehezky zkráceně po našem – úspornost, zrychlení, všestrannost a „dělá se samo“, anebo „někdo to dělá za nás“. Veškeré služby, jakož i agendu samostatné nevelké organizace a pořádání 250-350 akcí ročně musíme zvládat se 6 zaměstnancemi a s výpomocí 3-4 brigádních sil. Pokud chceme u nás rozšířit nabídku služeb a činností, které se v knihovně odehrávají a není-li náš chlebodárce nakloněn zvyšování počtu pracovníků, nezbývá než se ubírat cestou samoobslužnosti a spolupráce s jinými poskytovateli, provozovateli služeb, které chceme v knihovně 21. století mít.

V Turnově jsme za posledních 5 let dokázali uvést v život následující aktivity:

 • Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených – ve spolupráci s Tyflocentrem Liberec, o.p.s. a pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou jsme navázali na letitou spolupráci spočívající v poskytování služby zvukové knihovny. Půjčujeme načtené knihy, dříve na magnetofonových kazetách (tyto postupně digitalizujeme), dnes na kompaktních discích a v datovém formátu MP3. Z části skladu knih jsme vytvořili malou kancelář se zázemím poradenského centra.
  V přilehlém společenském sálku se pak jednou týdně scházejí zrakově postižení a jejich příznivci. Setkání je někdy společenskou, někdy vzdělávací, někdy kulturní záležitostí, vždy za přítomnosti pracovníka Tyflocentra či SONS. K dispozici je Brailův psací stroj, multimediální počítač s odečítačem (hlasový výstup) a zvětšovačem (softwarová lupa), kamerová TV lupa, některé další kompenzační pomůcky a tiskárna.
 • Čajovna v knihovně – ve spolupráci s mladými nadšenci a zároveň provozovateli jediné turnovské čajovny, jíž hrozil z důvodu vysokého pronájmu prostor zánik, se podařilo tuto alternativní kulturně-společenskou aktivitu ve městě zachovat, když jsme pro ni v knihovně vyklidili a našli prostor, zajistili příslušná povolení a uzavřeli s provozovateli podnájem. Zařízení čajovny, velice zajímavou výzdobu interiéru, jakož i samotný provoz plně zajišťují mladí provozovatelé (s vlastním živnostenským oprávněním), zpravidla studenti zdejších škol. Hosté mohou využít nabídky bezplatného přístupu na internet. V knihovně to teď díky čajovně „žije“ i v nočních hodinách, a to zatím bez jakýchkoliv vážnějších problémů. Jde o prostor víceméně klubový, který je zajímavou alternativou pro ty, kdo zrovna nechtějí trávit čas s kamarády v hospodě. Do knihovny pak chodí mladí, kteří by sem jinak nezavítali a nezřídka se stávají i našimi čtenáři. Dobrá reklama knihovny mezi mládeží.

karpisek2.jpg (761498 bytes)

 • Galerie na schodech, výstavypro tento účel  využíváme prázdné stěny na schodišti a ve společenském sálku k výstavám ať už výrobků z dětských tvůrčích dílen nebo fotografií, grafik místních umělců.
   
 • Individuální studijně-relaxační poslechová místa – v rámci nově vzniklého oddělení multimédií a internetu jsme začali poskytovat v českých knihovnách ne příliš známou službu – samoobslužné poslechové místo. Zřídili jsme jednak datové úložiště – server, kam ukládáme do formátu mp3 digitální kopie všech zvukových nosičů (včetně zvukových knih), které máme v knihovně na magnetofonových kazetách, CD, DVD případně na gramofonových deskách. K serveru jsou připojeny tři počítače-klienti, a to odděleně od ostatní počítačové sítě (z důvodu 100 % ochrany dat před neoprávněným stahováním). Tyto tři plnohodnotné počítače (původně jsme uvažovali o tzv. „tenkých klientech“ a technologii NComputing) tvoří základ poslechového místa. Jsou umístěny v uzamykatelných schránkách spolu s klávesnicí a myší. Uživatel má k dispozici pouze dotykový LCD monitor a sluchátka. Poslechová místa jsou ve dvou případech pojata coby odpočinkové kouty, od ostatního prostoru oddělené diskrétními zónami, kde se uživatel může pohodlně uvelebit, ba si i lehnout v křesílku s podnožníkem, nasadí si sluchátka a dotyky navolí požadovaný titul k přehrávání. Třetí poslechové místo je nově umístěno na oddělení pro děti a mládež v méně intimním a pohodlném provedení. Poslechová místa (stejně jako počítače s on-line katalogy a veřejným internetem) jsou ovládána dálkově a centrálně pomocí programu pro internetové kavárny TrueCafe. Každý zájemce se musí nejprve dostavit k výpůjčnímu pultu na oddělení pro dospělé o patro níž, knihovnice mu na předem dohodnutý čas poslechové místo spustí. 5 minut před uplynutím limitu je uživatel automaticky upozorněn, pokud neprojeví zájem o prodloužení, anebo čeká někdo další v řadě, je přístup k poslechu ukončen a připraven pro dalšího zájemce. Dbáme-li na vysoké zabezpečení dat proti nelegálnímu stažení, nenamítal při konzultacích zástupce Ochranného svazu autorského proti tomuto řešení nic, přestože je celá věc z pohledu autorského zákona diskutabilní. Vždy musí jít o individuální poslech. Zatím zůstává uživatelským rozhraním OS Windows a jim přidružený přehrávač od Microsoftu, plánována je uživatelsky jednoduchá nadstavba, např. HTML, či HTML generované z PHP skriptů, kdy by uživatel nepřišel do interakce se samotným ovládáním počítače a jeho operačním systémem, jako je tomu třeba u moderních jukeboxů či samoobslužných informačních systémů. Ještě zajímavost – pomocí KWM switche ovládá knihovnice jednou klávesnicí, myší a monitorem jak běžný výpůjční počítač, tak právě server s klienty poslechových míst. Službu poskytujeme zkušebně 9 měsíců. Jelikož máme zatím zdigitalizováno jen asi 25 % dostupných nosičů, příliš ji nepropagujeme, tudíž zájem je malý. Takovéhle robustní řešení bude pravděpodobně vhodné do knihoven ve větších městech, kde je předpoklad, že se najde více návštěvníků knihovny, jimž tato služba přijde zajímavá a vyplatí se ji tedy vůbec nabízet. Výhody tohoto pojetí – systém lze rozšiřovat o více klientských míst, lze využít pro přehrávání dalších datových formátů, např. filmů, spouštění výukových programů apod.

  karpisek3.jpg (81309 bytes)

  karpisek4.jpg (120515 bytes)

  karpisek5.jpg (69844 bytes)

 

 •   Oddělení multimédií a internetu + informační centrum mládeže – v naší knihovně se v 80. letech minulého století nepodařilo zprovoznit plánované hudební oddělení, byť byla připravena jak technika, tak nábytek a základní fond. Po dvaceti letech nemělo smysl uvažovat o dokončení tohoto záměru. V koncepci dalšího rozvoje knihovny jsem se rozhodl pro víceúčelové oddělení, které v sobě sdružuje jednak běžný samoobslužný přístup k internetu (počítače využitelné i pro případné vzdělávací akce v oblasti ICT), přístup k licencovaným on-line databázím (články z českých periodik, systém právních informací…), půjčovna AV-médií (CD, DVD, mp3…) a zvukových knih, výše popsaná poslechová místa, elektronické klávesy… Rovněž jsme chtěli nabídnout v rámci tohoto oddělení služby informačního centra/bodu mládeže (jejichž síť v ČR existuje, ale v našem městě s velkým počtem škol dosud není a smysl jeho provozu by tedy byl), z personálních důvodů tento záměr dosud nemůžeme dotáhnout do konce (na oddělení půjčujeme pouze 1 týdně, jinak je vše samoobslužné). Takto vyčleněné a pojaté oddělení se osvědčuje, plného rozsahu i kvality služeb dosáhne však jen tehdy, bude-li obsazeno stálým pracovníkem.


Pozvání závěrem
– nejsme velkou ani významnou knihovnou, přesto si Vás jako ředitel dovoluji pozvat k nám, do Turnova, do srdce Českého ráje, významné to turistické oblasti. Třeba už na podzim, kdy zde 1. října 2010 pořádáme Knihovnický happening 2010, jímž čeští knihovníci zahajují celostátní propagační akci Týden knihoven. Více informací na http://www.knihovna.turnov.cz/knihovnicky-happening-2010.php.

Share:
Issue content