CASLIN 2010

From seminars and conferences

caslin.jpg (21346 bytes)
    17. ročník medzinárodného seminára CASLIN,
ktorý sa tento rok konal v hoteli Stupka Tále v dňoch 6. až 10. júna 2010, sa zameral
na otázky smerovania knižníc v čase ekonomickej krízy. Organizátor 
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu s programovým
výborom stanovili tému: Knižničné služby, používateľské potreby a meniaca sa
ekonomická realita
.

Prednášky hlavných zahraničných hostí (Alexandra Sanchez,
Queens Public Library, New York, USA; Jan–Pieter Barbian, StadtBibliothek Duisburg,
Nemecko
) sa zaoberali podobou práce verejných knižníc, ktorá je ovplyvnená
prostredím a zložením obyvateľstva a ekonomicko-sociálnou úrovňou regiónu.
Príspevok z oblasti akademických knižníc (Jay Schafer, University of Massachusetts
Amherst, USA)
upozornil na to, že riešenie zachovania vysokej úrovne poskytovania
služieb pri znižujúcich sa finančných prostriedkoch je v spolupráci knižníc pri
zdieľaní technológií a zdrojov a v spolupráci s komunitou – so študentmi,
pedagógmi a vedcami.

Takmer všetky príspevky v určitom zmysle parafrázovali Darwinov
výrok, že prežije iba ten, kto sa prispôsobí meniacim sa podmienkam. Námety na
spôsoby adaptácie knižníc je možné získať z prieskumov medzi používateľmi a
knižnicami (Dušan Lechner, Dagmar Kleinová/ Univerzitná knižnica v Bratislava,
Vít Richter/NKP
), v spolupráci s komunitou, v ktorej knižnica pôsobí (Mestská
knižnice mesta Piešťany/Margita Galová,  Regionální knihovna Karviná/Petr
Ženč
), oslovením nových používateľov  napr. v prostredí second
life (Regionální knihovna Karviná/Petr Ženč, Tomáš Bouda/KISK
Filozofickej fakulty, MU Brno – projekt VIAKISK).
Knižnice by sa v dobe internetu
  mali stať aj miestom, kam človek príde rád, aj keď nepotrebuje žiadne
informácie, miestom, kde mu je dobre (Tomáš Řehák/Městská knihovna Praha).

V záverečnej diskusii v tzv. akváriu boli  pod zhrnujúcim
názvom „Možné proti skutočnému“ zhrnuté postupy, ako sa môže knižnica
adaptovať na podmienky ekonomickej krízy a prežiť. Diskutujúci v akváriu hľadali
riešenia na tri otázky:

  • Čo môže knižnica ponúknuť ľuďom, ktorí ju nemusia
    používať

Príjemné priestory, dokumenty v novom nečakanom kontexte s
pridanou hodnotou , ponuka služieb pre čitateľov aj nečitateľov, spoluprácu s
komunitou (mesto, univerzita, spolky), reflektovanie situácie, keď množstvo
informácií je dostupných bez existencie knižnice, knižnica  ako miesto
sociálnych kontaktov a nie iba   zásobáreň dokumentov.

  • Ako dosiahnuť, aby knižnica bavila aj svojich zamestnancov

Ideál je zamestnávať ľudí , ktorých táto práca baví,
motivovať zamestnancov, nechať im priestor na sebarealizáciu, nebrať im právo robiť
chyby, poskytnúť im dostatok informácií o smerovaní inštitúcie. Nielen platové
ohodnotenie je motivujúce, rovnakým motivátorom môže byť príjemné prostredie,
tímová spolupráca v prospech všetkých a pocit rešpektu zo strany inštitúcie.

  • Aké sú priority spolupráce knižníc pri poskytovaní
    služieb

Spolupráca formou zdieľania zdrojov, technológií, know-how,
ľudí a služieb.

Prehľad príspevkov a prezentácií je možné nájsť na webových
stránkach konferencie: http://indico.ulib.sk/MaKaC/internalPage.py?pageId=11&confId=9.

Share:
Issue content