ACM/Association for Computing Machinery

NISPEZ presents

sliacky_nispez.jpg (22270 bytes)
PREDSTAVUJE 

 

V tomto čísle predstavujeme databázu ACM / Association for Computing Machinery sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Ing. Viera Tomášová z Technickej univerzity v Košiciach.

acm.jpg (18323 bytes)

Spoločnosť Association for Computing Machinery (ACM), založená v r. 1947 v USA, patrí medzi významné svetové organizácie poskytujúce informačné zdroje pre profesionálov a študentov z oblasti informačných technológií. Informačné zdroje sprístupňuje prostredníctvom ACM portálu, ktorý umožňuje prístup do ACM Digital Library (obsahuje plné texty spoločnosti ACM) a do Guide to Computing Literature (obsahuje viac ako 750 000 bibliografických záznamov o ACM publikáciách a publikáciách iných vydavateľstiev).

Prístup do digitálnej knižnice ACM je zabezpečený pre 8 inštitúcií v rámci projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku, realizovaný CVTI SR v r. 2009 – 2014):

  1. Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
  2. Ekonomická univerzita v Bratislave
  3. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  4. Technická univerzita v Košiciach
  5. Univerzita Komenského v Bratislave
  6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  8. Žilinská univerzita v Žiline

Digitálna knižnica ACM ako plnohodnotný zdroj informácií z oblasti informatiky však nie je pre slovenských používateľov novinkou medzi elektronickými informačnými zdrojmi, lebo do konca roka 2008 bol prístup do ACM Digital Library, ale aj do ďalších elektronických informačných zdrojov, zabezpečený prostredníctvom tzv. národných konzorciálnych licencií.

Úvodná obrazovka ACM portálu predstavuje vstupnú bránu k informáciám z oblasti počítačovej vedy pre IT profesionálov, študentov aj rešeršných pracovníkov. Portál ACM ponúka niekoľko možností vyhľadávania – jednoduché vyhľadávanie Search v dialógovom okne úvodnej obrazovky, prehľadávanie dokumentov digitálnej knižnice Browse the Digital Library, pokročilé vyhľadávanie Advanced Search.

tomasova1.jpg (56657 bytes)

Základné informácie o využívaní Digitálnej knižnice ACM, často kladené otázky FAQ, obsahy jednotlivých ACM dokumentov, informácie o predplatnom a službách pre registrovaných používateľov sú prístupné v časti Using the ACM Digital Library.

Recently loaded issues and proceedings obsahuje najnovšie čísla časopisov a zborníkov ACM pridaných za posledné 2 týždne.

Nová funkcia Author Profile Pages Beta ponúka základné bibliometrické údaje, ako napr. počet publikovaných dokumentov v sledovanom období, citovanosť autora, počet stiahnutých článkov daného autora za 6 týždňov, za posledných 12 mesiacov, prehľad publikačnej činnosti autora.

Spoločnosť ACM v spolupráci s viacerými renomovanými vydavateľstvami participuje na projekte CrossRef Search. Ide o vyhľadávaciu službu umožňujúcu rýchly prístup k akademickým a vedeckým časopisom rôznych vydavateľstiev z jedného vyhľadávacieho rozhrania.

Portál ACM sprístupňuje cez stránku Computing Reviews   recenzie na publikácie z oblasti výpočtovej techniky.

Vyhľadávanie v databáze ACM Digital Library

Digitálna knižnica ACM obsahuje plné texty všetkých publikácií renomovanej americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery a umožňuje prístup k vyše 800 000 bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky, ako aj články a príspevky z 50 titulov ACM Magazines, Journals, Transactions a Newsletters a vyše 270 titulov konferenčných zborníkov ACM.

Jednoduché vyhľadávacie rozhranie SEARCH

Do dialógového okna Search, ktoré sa nachádza v hornej časti úvodnej obrazovky, zadáme požadované kľúčové slová. Pri vyhľadávaní je potrebné si uvedomiť, že označením možnosti  The ACM Digital Library prehľadávame kolekciu úplných textov, zatiaľ čo po označení voľby The Guide vyhľadávame iba v bibliografických citáciách a abstraktoch. Pokiaľ chceme vyhľadať presnú frázu, použijeme úvodzovky (napr. „artificial intelligence“).

Pokročilé vyhľadávacie rozhranie Advanced Search

Pokročilé vyhľadávanie umožňuje presnejšie špecifikovať rešeršnú požiadavku zadaním kľúčových slov do špecifických vyhľadávacích polí, ako napr. kľúčové slová, meno autora, názov publikácie, názov konferencie, ISBN, ISSN, DOI a pod. Taktiež je možné zadefinovať, či zadané kľúčové slová sa majú vyskytovať v názve, abstrakte, v recenzii alebo kdekoľvek. Kľúčové slová môžeme vhodne kombinovať s využitím logických operátorov AND, OR alebo NOT, presné frázy zadávame do úvodzoviek.

tomasova2.jpg (56940 bytes)

Browse The Digital Library

Pokiaľ  chceme prehľadávať aktuálne alebo archívne vydania konkrétnych titulov časopisov, zborníkov a ďalších publikácií vydávaných spoločnosťou ACM, použijeme voľbu Browse The Digital Library. Vyberieme požadovaný typ dokumentu (Journals, Magazines, Transactions, Proceedings…), zobrazí sa abecedný prehľad všetkých dokumentov v danej kategórii, z ktorého sa možno dostať k úplným textom vybraného titulu.

tomasova3.jpg (68048 bytes)

The Guide to Computing Literature

Kliknutím na odkaz The Guide to Computing Literature v dolnej časti úvodnej obrazovky ACM Portálu sa dostaneme na hlavnú stránku bibliografickej kolekcie, ktorá obsahuje viac ako 1,2 miliónov bibliografických záznamov a abstraktov kníh, časopisov, konferenčných zborníkov, záverečných prác od asi 3 000 vydavateľov z oblasti počítačovej vedy.

tomasova4.jpg (58132 bytes)

Výsledky vyhľadávania

Výsledky vyhľadávania je možné zoradiť podľa relevancie, názvu, roku vydania, vydavateľa, počtu citácií v rozšírenej alebo v skrátenej forme. Pri každom zázname v digitálnej knižnici ACM sa nachádza plný text článku vo formáte pdf      .

V prípade, že výsledok vyhľadávania nezodpovedá našim požiadavkám, je možné prehodnotiť vyhľadávania upravením rešeršnej požiadavky v ľavej časti okna s výsledkami vyhľadávania REFINE YOUR SEARCH.

tomasova5.jpg (112084 bytes)

Na záver môžeme povedať, že digitálna knižnica ACM má svoje nezastupiteľné miesto medzi elektronickým informačnými zdrojmi z oblasti informačných technológií nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Share:
Issue content