IFLA Success Stories Database

Infomix

Databáza úspešných projektov knižníc – IFLA Success Stories Database – vznikla v rámci aktivít pre svetový summit o informačnej spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2003 – 2005.

infomix7.jpg (56538 bytes)

Databáza ponúka úspešné projekty knižníc v kategóriách:

  • knižnice ako miesto prístupu,
  • knižnice ako vzdelávacie centrá pre počítačové zručnosti,
  • knižnice pre  kontinuálne vzdelávanie,
  • knižnice pre špecifické potreby,
  • knižnice pre kultúrne dedičstvo.

Vyhľadávanie je možné spresniť podľa oblastí (napr. podľa typu knižníc alebo odborných činností), podľa kontinentov a krajín.

V novej verzii je možné vkladať priamo príbehy v angličtine, španielčine, francúzštine a nemčine.

infomix9.jpg (73422 bytes)

Zdroj: http://www.tribalpixel.ch/ifla/

 

Share: