Issue 4/2010

NISPEZ presents

ProQuest Central

PREDSTAVUJE    Trocha histórie Mnohí poznajú spoločnosť ProQuest, ale málokto pozná históriu jej vzniku. Absolvent MBA na University of Michigan, Eugene Power, v roku 1938 založil...

NISPEZ presents

Diseminácia akademického a vedeckého obsahu z pohľadu webometrických analýz

Úvod V júli roku 1945 publikoval Vanevar Bush, riaditeľ Office of Scientific Information and Research (USA), článok, v ktorom prezentoval potrebu opustenia tradičného modelu organizácie a...

NISPEZ presents

Vybrané aspekty vedeckej spolupráce

Úvod Problém vysokej špecializácie vedcov, zvyšujúca sa komplexnosť používaných vedeckých nástrojov a hlavne potreba kombinácie a dopĺňania rozličných druhov špecializovaných...

NISPEZ presents

Knižnice ako uzol sociálnych sietí

Význam a úloha knižníc v sociálnych sieťach „Knižnica je viac ako len nábytok, “ hovorí poľský spisovateľ Stanislav Lec. Starovekí Gréci ju nazývali chrámom ducha, dnes o nej...

NISPEZ presents

Blogovanie a knižnice

Úvod Blogy existujú v elektronickom prostredí už dlhší čas – prvé vznikli koncom 20. storočia, keď boli prístupné len pre informatikov ovládajúcich jazyk HTML. Ich boom nastal na...

From seminars

Konferencia CoLIS 7 – inovácie v informačnej vede, jednota v rozmanitosti

Konferencie CoLIS (Conceptions of Library and Information Science) patria medzi výnimočné a odborne vrcholové podujatia zamerané na teóriu, výskum a koncepčné prístupy k vednému,...

From seminars

Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) sa uskutočnil dňa 26. 11. 2010 seminár Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku. Cieľom organizátorov –...

From seminars

Valné zhromaždenie projektu OpenAIRE

  OpenAIRE – portál k výsledkom európskeho výskumu V prvých decembrových dňoch sa v Univerzitnej knižnici v Gente (BE) konalo výročné valné zhromaždenie riešiteľov...

From abroad

Webové služby a nástroje na podporu vědecké komunikace a sdílení informací

Současné technické a technologické možnosti významně podporují vědecké a výzkumné procesy. Vlastní vědecká a výzkumná činnost se často odehrává ve velkých týmech na...

From abroad

Čo znamená byť knihovníkom 2.0?

Missy Harvey 1 Nielen knihovníci z vedeckých knižníc zažili v priebehu rokov príchod a odchod mnohých technológií. S novými nástrojmi a technológiami knihovníci experimentujú a...

Introducing

Podpora výskumu a vývoja ako nástroj informačného a manažmentu akademickej knižnice

V dnešnom období rozvoja poznatkovej spoločnosti majú akademické knižnice akoby stále mierny ostych využiť možnosť, ktorá sa im naskytuje. A tou je – presadiť sa na vedúcej...

Introducing

Implementácia nového knižnično-informačného systému v CVTI SR

V článku hodnotíme a opisujeme priebeh celej implementácie knižnično-informačného systému DAWINCI so zoznamom vybraných funkcií pred aj po zmene knižničného softvéru v CVTI SR....

Introducing

Podpora transferu technológií na Slovensku

Úvod do problematiky O transfere technológií sa v ostatnom čase čoraz intenzívnejšie diskutuje aj na Slovensku. Napriek tomu je táto téma na Slovensku aj v okolitých krajinách strednej a...

Introducing

Analýza konceptov kredibility aplikovaných v oblasti elektronického obchodovania

Úvod Najčastejšie používané synonymá pre kredibilitu sú dôveryhodnosť, spoľahlivosť, odbornosť či kvalita. To sú však len generalizované pojmy, v ktorých sú obsiahnuté mnohé...

Introducing

Knižničný pas – čipová karta MIFARE®

Zavádzanie novej generácie informačných, autentifikačných a identifikačných systémov, potreba racionalizácie iniciačných procedúr (registrácia, prihlasovanie do systému, vstup do...

Infomix

IFLA Success Stories Database

Databáza úspešných projektov knižníc – IFLA Success Stories Database – vznikla v rámci aktivít pre svetový summit o informačnej spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2003...

Infomix

Raj kníh.sk

  Slovenské e-knihy je možné od 21. novembra 2010 kupovať prostredníctvom služby Rajknih.sk. Projekt, ktorý prevádzkuje Zoznam.sk spolu s firmou MB Entertainment, predbehol najväčšie...

Infomix

Knihobežník

Kníhkupectvo Martinus.sk spustilo projekt Knihobežník. Spolu s vydavateľstvami Evitapress, IKAR, Slovart a Tatran pripravil pre knihobežníkov viac ako 500 kníh na hľadanie. Knihy sú...

Infomix

CoMamCitatDalej.sk

  Webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je kníhkupectvo Martinus.sk, odporúčajú na základe prečítanej knihy ďalšie, ktoré by sa čitateľovi mohli páčiť. Stránka sleduje,...

Infomix

Moja naj kniha

Aj na Slovensku sa hlasovalo o najobľúbenejšiu knihu národa. Program Moja naj kniha sa realizoval podľa licencovaného formátu BBC The Big Read. Vo Veľkej Británii mala súťaž v r. 2003...

Introducing

Nový vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk

Vyhľadávanie informácií je neoddeliteľnou súčasťou informačného správania človeka. Ide o jeden zo základných procesov práce s informáciami. V súčasnosti existuje nesmierne množstvo...

Introducing

Univerzitná knižnica P. J. Šafárika v Košiciach opäť v novom...

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2010/2011 bude v dejinách Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len UK UPJŠ) zapísané červeným písmom. 20....

Introducing

Informačné stratégie v elektronickom prostredí

Recenzia monografie Informačné stratégie v elektronickom prostredí / Jela Steinerová …[et al.]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. – 192 s. – ISBN...

Introducing

Samoobslužné systémy na vracanie dokumentov – hudba prítomnosti alebo budúcnosti?

Aj keď vo svete boli prvé samoobslužné knižničné systémy uvedené do života už v 90. rokoch, na Slovensku je ich zatiaľ ako šafranu. Ide predovšetkým o systémy určené na výpožičky...

Speech

Príhovor

prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave sona.makulova@fphil.uniba.sk   Veda 2.0 predstavuje novú výzvu aj pre knižnično-informačnú...

Main Articles

Veda 2.0: ekologické modely informačnej podpory vedeckej komunikácie

Úvod Elektronické informačné prostredie rýchlo preniklo do kontextov sociálnej činnosti človeka. Prejavuje sa ako pri každodennom informačnom správaní, tak aj pri informačnom správaní...

Main Articles

Využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci

1   Úvod – proměny vědecké komunikace na přelomu století Tradiční formy ústní i písemné komunikace ve vědě jsou staré jako věda sama. S nástupem internetu a...