Hladká konverzia prináša okamžité výsledky využívania technológie RFID (prípadové štúdie)

Introducingnew technologyRFIDservices

V posledných rokoch výrazne pribúda v knižniciach po celom svete zavádzanie technológie automatizácie procesov založenej na rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID). Slovensko nie je výnimkou, aj keď sú to zatiaľ len prvé lastovičky (napr. ŠVK v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku). Vďaka investícii do RFID sa knižnici nielenže znížia prevádzkové náklady, ale súčasne sa zvýši komfortnosť pre personál aj používateľov. Pri rozhodovaní sa pre riešenie RFID by knižnica mala sledovať tri ciele: hladký a rýchly priebeh konverzie, možnosť v budúcnosti prejsť na samoobslužné zariadenia a zvýšenie produktivity v spravovaní fondu. Pri splnení týchto cieľov s dobrou technickou podporou návratnosť investície je viac ako istá.

feranc.jpg (74041 bytes)

Knihovnícky digitálny asistent DLA vykonáva revíziu fondu

Knižnice, ktoré sa rozhodli pre zavedenie RFID technológie, potvrdili bezproblémovú konverziu z čiarových kódov na RFID čipy. Pri použití pracovnej alebo konverznej stanice (čítacie zariadenia) knihovník dokáže očipovať 400 dokumentov za hodinu. Verejnej knižnici Wilson County v Severnej Karolíne, USA, disponujúcej 150 000 fondom, sa dokonca podarilo očipovať až 1 000 dokumentov za hodinu a vo Farmingtonskej knižnici v Novom Mexiku (USA) pracovníci prekonvertovali 140-tisícový fond za necelé dva týždne.

Riešenie RFID má svoje opodstatnenie aj v dnešných ťažkých ekonomických časoch, keď sa znižuje rozpočet a stúpa počet výpožičiek. Riaditeľ Wheatonskej verejnej knižnice v Illinois (USA) hovorí: „Naša existencia by bez RFID bola zložitejšia. Celkový rozpočet oproti minulému roku je o 20 % nižší a rozpočet na naše prevádzkové náklady klesol dokonca o 30 %. Našťastie to naši používatelia nepocítili. Knižnica má nezmenené otváracie hodiny a ani počet prírastkov do fondu to neovplyvnilo. Je to aj vďaka tejto technológii.“

Technológia RFID umožňuje využívať dôležitý nástroj na zvýšenie produktivity práce – digitálny knižničný asistent (DLA). Je to prenosné bezdrôtové čítacie zariadenie, ktoré sa drží v jednej ruke. Maximálnym spôsobom uľahčuje prácu knihovníkom, nakoľko medzi jeho hlavné funkcie patrí triedenie fondu, hľadanie stratených alebo chýbajúcich dokumentov, vyhľadávanie rezervácií, vykonávanie revízie fondu a kontrola správneho poradia dokumentov na policiach. Wheatonská verejná knižnica v Illinois oceňuje prínos tohto zariadenia. „Predtým sme zobrali knihu z police, otvorili ju, preskenovali čiarový kód, zatvorili a vrátili ju späť,“ hovorí Dawn Kovacsová, vedúca technickej podpory. V súčasnosti personál v oveľa menšej miere manipuluje s dokumentmi. „Knihovníci si DLA okamžite obľúbili. Vykonávajú menej pohybov so zápästím a proces vyhľadávania je neporovnateľne rýchlejší. Odkedy sme začali používať DLA, revízia už nie je strašiakom. Nedávno sme ju vykonali v oddelení dospelých a našli sme haldy kníh, okolo 1 000, ktoré sme viedli ako stratené dokumenty.”

V Plymouthskej knižnici v štáte Massachusetts vďaka DLA personál pri vyhľadávaní rezervácií každý deň ušetrí 45 minút. Fond v knižnici má ročne 20 % prírastky a zvyšujú sa aj počty výpožičiek. Po zavedení RFID technológie s využívaním prístroja DLA však nebolo nutné zvyšovať počet zamestnancov a s tým súvisiace mzdové prostriedky.

Uvedené príklady svedčia o tom, že rýchla konverzia z čiarových kódov na RFID čipy a následné využívanie tejto technológie znižuje knihovníkom množstvo rutinných úloh a zvyšuje používateľom kvalitu služieb. Len v USA tento prínos ocenilo už viac ako 1000 knižníc, v ktorých sa uviedla do prevádzky technológia RFID.

V nasledujúcom čísle si budete môcť prečítať prípadové štúdie z knižníc, ktoré používajú samoobslužné zariadenia.

Viac informácii nájdete na http://www.3m.com/library.

Share: