MojeID

Introducing

Asi väčšina používateľov internetu sa stretáva pri využívaní rôznych webových služieb s nutnosťou opakovane sa prihlasovať a vyplňovať registračné údaje,  prihlasovacie mená a heslá.

Pri nakupovaní v elektronickom obchode vyplníme prvýkrát heslo, platíme prostredníctvom internetového bankovníctva a potrebujeme druhé heslo, o nákupe chceme povedať svojim známym, a tak sa prihlasujeme  do e-mailového konta a na sociálnu sieť. Heslá zabúdame a strácame, alebo v horšom prípade používame rovnaké heslo pre vstup do viacerých služieb. Podľa výskumu spoločnosti Webroot   medzi používateľmi internetu využíva 39 % respondentov 1 heslo na vstup do viacerých  internetových služieb. Heslá  si respondenti  uchovávajú v mobilnom telefóne (25 %), v zásuvke (21 %) či v peňaženke (13 %) a 12 %   respondentov ho má vystavené na nástenke, stole či inom viditeľnom mieste, dokonca 10 % priamo na monitore.

Nutnosť pamätať si množstvo údajov a neustále sa prihlasovať chce zmeniť združenie CZ.NIC. V októbri 2010 spustilo  službu mojeID, ktorá umožní používateľom vytvoriť si tzv. mojeID identitu. Vďaka nej budú môcť využívať rôzne online služby prostredníctvom jediného mena a hesla a nemusia si   zakladať vždy nový účet a prechádzať opakovane procesom registrácie.

mojeid.jpg (65021 bytes)

 

MojeID, v porovnaní s  technológiou OpenID, na ktorej je postavené, prináša centralizáciu a inštitucionalizáciu prevádzky celého systému.

Na internetovej adrese www.mojeid.cz si môžu záujemcovia zdarma vytvoriť účet, alebo si údaje o kontakte môžu preniesť z registra doménových mien, ktoré združenie CZ.NIC spravuje.

Pomocou účtu mojeID je možné sa prihlásiť k službám, ktoré mojeID alebo technológia OpenID podporujú. V súčasnosti ide najmä o poskytovateľov z oblasti e-commerce.

Za prideľovanie identít a správu účtov mojeID zodpovedá združenie CZ.NIC, ktoré sa viac ako desať rokov venuje správe registra domén .cz.

MojeID možno chápať ako register overených používateľov českého internetu, ktorý okrem používateľského mena a hesla uchováva aj skutočné meno, funkčný e-mail, telefónne číslo a bydlisko. Získané údaje sú overené a veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť a dôveryhodnosť systému. Register je chránený na rovnakej úrovni ako register domén .cz a používateľ má možnosť určiť pri každom prihlásení údaje, ktoré zo svojho profilu danému poskytovateľovi odkryje.

Systém mojeID poskytuje možnosť využitia aj pre knižnice, a to najmä pri:

  • prihlasovaní  do systémov,
  • registrácii čitateľov, kde sa odstráni vypĺňanie papierových tlačív (údaje sa do systému načítajú automaticky a tým sa predíde chybnému zapísaniu údajov),
  • objednávaní  služieb,
  • overovaní  používateľov.

Hlavným prínosom služby mojeID pre knižnice aj iné organizácie je možnosť overenia fyzickej totožnosti klientov a zákazníkov. Používatelia internetových služieb sú pri prihlasovaní fyzicky overení, je istota, že objednávateľ je existujúcou osobou, ktorá je v prípade odmietnutia finančne nákladnej objednanej služby vyhľadateľná. Knižnice teda nebudú musieť riešiť identifikáciu používateľov, ktorí si služby objednávajú v elektronickom prostredí.

Share: