Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu

Introducing

Cílem příspěvku je představit projekt Webovky.knihovna.cz [1], který umožňuje knihovnám vytvořit si profesionální a přístupnou webovou prezentaci za příznivou cenu. Článek se také zamýšlí nad tíživou problematikou webových stránek knihoven v ČR, v krátkosti shrnuje příčiny a pokouší se najít řešení této situace.

1. Webové stránky knihoven v současnosti

V dnešní době je nezbytné, aby každá knihovna, chce-li uspět v turbulentním a dynamickém prostředí, měla svoji webovou prezentaci, která splňuje nejenom základní pravidla moderního webdesignu, ale plní i zprostředkovatelskou funkci podle principů Knihovna 2.0.

Tvorba a správa webové prezentace však dnes vyžaduje také dodržování určitých pravidel. Je nutné, aby web byl přístupný pro handicapované uživatele. Také je třeba jej koncipovat tak, aby byl použitelný, tedy dodržoval určité konvence při uspořádání prvků na stránkách pro snadnou orientaci uživatele na ní. S těmito dvěma požadavky pak úzce souvisí také dodržování webových standardů.

Pro obsah a využití webových stránek je v současné době charakteristický vliv Webu 2.0, tedy využívání služeb a technologií internetu, jejichž hlavním cílem je podporování komunit, častá interakce mezi uživateli a personalizace. Mezi prvky webu 2.0, které by knihovny měly využívat, patří:

 • elektronické formuláře (např. dotazové, pro registrace, MuVS atd.),
 • diskusní fóra, návštěvní knihy,
 • instant messaging, internetová telefonie,
 • blogování, mikroblogování, podcasting, vodcasting,
 • taggování, folksonomie, sociální záložkování,
 • foto-, audio-, videogalerie,
 • RSS kanály,
 • wiki,
 • prezentace v sociálních sítích.

Bohužel webové stránky knihoven tomuto trendu obvykle neodpovídají. Velmi často také nedodržují pravidla pro přístupnost a použitelnost. Např. z celkového počtu 80 knihoven pověřených Moravskou zemskou knihovnou nemá svou vlastní webovou prezentaci více než jedna třetina knihoven. Další třetina pak webovou prezentaci vlastní, ovšem potenciál webu 2.0 dostatečně nevyužívá, nedodržuje pravidla pro tvorbu webu, případně obojí. Příkladem mohou být prezentace  knihoven v Dolní Brusnici [2] a Tištíně [3].

Důvody pro vznik výše uvedené situace jsou pravděpodobně chybějící finanční prostředky na hotové profesionální systémy, nedostatečné znalosti a schopnosti na vytváření vlastních webových stránek a neexistence komunity, která by umožnila sdílet informace v této oblasti.

V současné době existují v České republice další tři projekty, které také umožňují využívat knihovnám „webovou šablonu“. Jedná se o projekty Šablona webu pro malé knihovny [4], Naše knihovna [5] a Knihovna info [6],  které sice rámcově dodržují pravidla pro tvorbu webu, ovšem neumožňují včlenit prvky webu 2.0 a nabízejí v současné době již překonané řešení.

2. O projektu Webovky.knihovna.cz

Projekt Webovky.knihovna.cz, podpořený v roce 2010 grantem z programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR, vznikl na základě spolupráce Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně [7], Moravské zemské knihovny v Brně [8] a firmy Westcom s.r.o. [9]. Jeho cílem je nabídnout především menším knihovnám platformu pro jednoduché vytvoření a správu moderních webových stránek.   Následujících šest bodů, jenž najdete na úvodní stránce webu projektu, vystihuje jeho podstatu lépe, než rozsáhlé popisy.

1.   Chcete jít s dobou?

2.   Chcete mít své vlastní webové stránky?

3.   Chcete webové stránky, jejichž tvorbu a údržbu zvládnete sami?

4.   Chcete, aby vytváření vašich stránek bylo časově nenáročné, intuitivní a bavilo vás?

5.   Chcete, aby vaše webové stránky vypadaly profesionálně a přitom byly finančně nenáročné?

6.   Chcete mít webové stránky, které budou moci bez problémů využívat i handicapovaní uživatelé?

prokop1.jpg (119391 bytes)

Obrázek č. 1  Atraktivní design jedné ze 17 připravených šablon.
 

prokop2.jpg (140998 bytes)

 Obrázek č. 2  Atraktivní design další  ze 17 připravených šablon.

 

A co přesně systém Webnode, ve kterém jsou stránky tvořeny, nabízí?

Po technické stránce zajišťuje:

 • Dodržování webových standardů a pravidel pro přístupný a použitelný web – díky nim se webová stránka zobrazuje správně na různých výstupních zařízeních (prohlížeče počítačů, čtečky nevidomých, displeje mobilních telefonů, atp.) a vnímají a používají ji korektně i uživatelé s handicapem.
 • Dostatečné prostorové a přenosové kapacity – v doporučeném balíčku (Mini) je možné na disku využít 500 MB (při velikosti fotografie 0,5MB lze do stránek vložit cca 1000 fotografií), přenos dat: 3GB/měsíc (v průměru odpovídá cca 6000 návštěvám za měsíc).
 • Přesměrování na vlastní doménu zdarma – přesměrování na pěknou webovou adresu lze provést kdykoliv a v pár jednoduchých krocích.
 • Optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO) – nastavení webu tak, aby jej uživatelé při vyhledávání nacházeli ve výsledcích hledání na prvních místech.
 • Automatické vytváření verze stránek pro mobilní telefony speciální verze webových stránek pro stále více používaná přenosná zařízení.

prokop3.jpg (164827 bytes)

Obrázek č. 3  Prvky, které dělají web přístupným a použitelným – odkaz na úvodní stránku, mapu stránek,
pole pro vyhledávání, kontaktní údaje, menu na každé stránce a mnoho dalších Webnode vytváří automaticky.

Knihovníkům nabízí:

 • Tvorbu webu bez znalosti programování, využití WYSIWYG editoru v on-line prostředí – WYSIWYG = „What You See Is What You Get“ přeloženo do češtiny „co vidíš, to dostaneš“ – tvůrce ihned vidí, jak budou stránky „zvenku“ vypadat, zároveň pracuje v uživatelsky přívětivém a velmi intuitivním prostředí (např. editace textů probíhá prakticky stejně jako v klasických textových editorech). To vše bez instalace systému do počítače, veškerá činnost probíhá na webu, včetně vývoje a aktualizací celého systému, které zajišťuje firma Westcom (kromě knihovnických šablon nabízí Webnode šablony pro více než stovku dalších oborů lidské činnosti).
 • Vizuálně a obsahově předpřipravené šablony přímo pro knihovny – je připraveno 17 atraktivních a moderně designovaných knihovnických šablon spolu s informační architekturou celého webu. Jsou předchystány texty a popisy základních činností a vlastností knihovny a vloženy oblíbené odkazy. Textový obsah webu si tedy knihovna může na stránkách ponechat, nebo jej upravit podle svých představ.
 • Podporu vkládání nebo alespoň snadné integrování prvků webu 2.0 – tedy prvků jako jsou diskusní fóra, blog, formuláře, návštěvní knihu, vizitky sociálních sítí, ankety, RSS kanály a mnoho dalších.
 • Detailní statistiky návštěvnosti – návštěvnost webu je podrobně zaznamenávána a zobrazována v přehledných grafech a tabulkách.
 • Nízkou cenu – dle volby počtu let provozu webu je výška investice do prezentace od 525 do 750 Kč za rok (od 22 do 32 EUR).

prokop4.jpg (145309 bytes)

Obrázek č. 4   Pohled do WYSIWYG editoru. Podíváte-li se na webové stránky knihovny
(http://knihovnivancice.cz), zjistíte, že se od reálného vzhledu webu příliš neliší.

3. Portál Webovky.knihovna.cz

Pomocný či metodický portál Webovky.knihovna.cz poskytuje podporu při vytváření webových stránek knihoven a přál by si být inspirací pro všechny knihovny, které vlastní nebo se chystají vytvořit a spravovat webové stránky své knihovny. Co na něm lze najít?

 • Teoretické základy [10], které vysvětlují, proč je dnes nezbytné být prezentován na webu a jak správně tvořit webové stránky.
 • Tipy a triky [11] zase informují, co zrovna na webu „letí“, co je důležité, aby stránkách uživatelé našli a jak to jednoduše uvést do praxe na webové prezentaci knihovny.
 • On-line podporu [12]  – lze použít různých on-line komunikačních kanálů – e-mailové zprávy, Facebooku, Twitteru či instant messagingu (Meebo Me).

Pro knihovny užívající systém Webnode nebo pro ty, které by na něj chtěly přejít, nabízí:

 • Manuály [13] – podrobné a názorné návody, jak jednoduše webovou prezentaci v systému Webnode vytvářet, jak ji editovat (vložení textu, obrázku, odkazu, fotogalerie, úprava struktury webu, vyhledávací okénko knihovního katalogu a dalších) a jak vkládat prvky webu 2.0 (vložení videa, vizitku Facebook a Twitter účtu, diskusní fórum apod.)
 • Adresu na doméně knihovna.cz zdarma [14] – k registraci v systému Webnode lze získat dobře zapamatovatelnou adresu ve tvaru nazevknihovny.knihovna.cz zcela zdarma a na dobu neurčitou.
 • Školení pro práci se systémem Webnode [15]  – školení se konají v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně. Aktuální termíny lze nalézt na portálu, na podstránce Školení. Po domluvě lze školení uskutečnit i v jakékoliv jiné knihovně.

Chcete-li se dozvědět více, aktuální informace o projektu naleznete na uvedeném portále Webovky.knihovna.cz, nebo se
s námi spojte prostřednictvím některého z komunikačních kanálů uvedených na portále v kontaktech [16].

prokop5.jpg (94885 bytes)

Obrázek č. 5   Úvodní stránka portálu Webovky.knihovna.cz, vytvořená také v systému Webnode.

 

4. Závěr

 Přínosy našeho řešení pro knihovny v ČR vidíme především v těchto bodech:

 • uživatelsky jednoduché a účinné funkce,
 • elegantní správa stránek,
 • množství pokročilých funkcí,
 • podpora gadgetů a widgetů všeho druhu,
 • statistika,
 • implementace řady služeb web 2.0.

Přínos projektu tedy spočívá ve vytvoření inovativního, komplexního (forma, obsah, metodika) řešení, které umožní posunout webové stránky knihoven do „21. století“ a zároveň umožní efektivní platformu komunikace a sdílení zkušeností.

Oproti podobně koncipovaným projektům (mimo obor, s komerčním pozadím) nabízíme mimo jiné vysokou důvěryhodnost obsahu, široký tématický záběr, spolupráci více subjektů a zaměření na rozsáhlé spektrum uživatelů.

A na závěr pro pozorné čtenáře bonusová informace. S firmou Westcom jsme vyjednali, že 50% slevu, která platí pro knihovny v ČR, mohou využít i knihovny na Slovensku! (Prezentace tedy vyjde na maximálně 23,7 EUR/rok.)

5. Odkazy z textu

[1] http://webovky.knihovna.cz/
[2] http://dolbrusnice.sweb.cz/Knihovna.htm
[3] http://www.volny.cz/tistin.kniha/knihovna.htm
[4] http://webknihovny.cz/
[5] http://naseknihovna.cz/info/
[6] http://knihovna.info/
[7] http://kisk.phil.muni.cz/
[8]  http://www.mzk.cz/
[9] http://www.westcom.cz/
[10] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/tvorba-webu/
[11] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/tipy-triky/
[12] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/on-line-podpora/
[13] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/manualy/
[14] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/domena-zdarma/
[15] http://webovky.knihovna.cz/jak-na-to/skoleni/
[16] http://webovky.knihovna.cz/kontakt/

 

6. Literatura

ČÍŽEK, Jakub. Český Webnode : Tak trochu revoluční tvorba webu. Živě.cz [online]. 2008 [cit. 2010-01-04]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/Titulni-strana/Cesky-Webnode-Tak-trochu-revolucni-tvorba-webu/sc-21-sr-1-a-141144/default.aspx>.ISSN 1212-8554.

KRUG, Steve. Webdesign : Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno : Computer Press, 2003. 144 s. ISBN 80-7226-892-9.

ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky. Brno: Zoner Press, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0.

PROKOPOVÁ, Olga. Webové prezentace veřejných knihoven: analýza, návrh, tvorba, správa. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 169 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.

SHEDROFF, Nathan. Information Interaction Design: A Unified Field Theory of Design [online]. 1994 [cit. 2011-02-02]. Organizing Things. Dostupné z WWW: http://www.nathan.com/thoughts/unified/6.html

SOŠKOVÁ, M.: Porovnání informační architektury webových stránek vybraných univerzitních knihoven. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 126 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petra Šedinová.

WAGNER, Jan. Webnode : český redakční systém éry Web 2.0. Lupa [online]. 2008 [cit. 2010-01-04]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/webnode-cesky-redakcni-system-ery-web-2-0/>. ISSN 1213-0702

Share: