Novinka spoločnosti Elsevier – platforma SciVerse

Introducing

Mnohí z vás už majú skúsenosť s dvomi databázami, ktoré spoločnosť Elsevier na Slovensku ponúka svojim užívateľom – databázami SCOPUS a ScienceDirect.

Spoločnosť Elsevier minulý rok rozbehla nový inovatívny projekt nazvaný SciVerse, s ktorého logom sa môžete teraz stretnúť na webových stránkach obidvoch spomínaných databáz a ktorý by som rada predstavila v nasledujúcich riadkoch.

dobb1.jpg (31852 bytes)

Obrázok 1 Ponuka platformy SciVerse


SciVerse je platforma integrujúca obsah databáz ScienceDirect, Scopus a ďalších relevantných vedeckých webových stránok spolu s individuálnymi aplikáciami, ktoré spríjemňujú a zvyšujú hodnotu ich obsahu. Hlavným problémom, ktorému musia dnes čeliť knihovnícki a informační pracovníci, je stále sa zvyšujúci vplyv komerčných vyhľadávačov (najmä Googlu) medzi používateľmi. To však vedie k povrchnej vedeckej a študijnej analýze, ktorá je časovo náročná a čiastočne aj riziková – vzhľadom na nespoľahlivosť informačných zdrojov, ktoré komerčné vyhľadávače vo svojich výsledkoch môžu ponúknuť. Preto hlavnou výzvou pre spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti je poskytnúť produkty, ktoré majú inú kvalitu a iné zameranie, ale na užívanie a navigáciu sú rovnako jednoduché a intuitívne ako vyhľadávače komerčné.

Odpoveďou spoločnosti Elsevier na túto výzvu je projekt SciVerse.

Obsiahly balík platformy SciVerse má štyri súčasti: SciVerse ScienceDirect, SciVerse Scopus, SciVerse SciTopics a SciVerse Applications – a osobitne ich spoločná integrácia v portáli SciVerse Hub.

Databázové zdroje SciVerse ScienceDirect a databáza SciVerse Scopus sú medzi slovenskou odbornou verejnosťou pomerne známe, a preto teraz predstavím nové prvky, ktoré ponúkajú:

Databáza SciVerse ScienceDirect

Je to renomovaná bibliografická plnotextová databáza, ktorá ponúka časopisecké články a knižné formáty z viac ako 2 500 indexovaných časopisov a viac ako 11 000 kníh a referenčných publikácií. V súčasnosti databáza pokrýva 10 miliónov plnotextových článkov, 15 000 elektronických kníh a 15 000 multimediálnych súborov z 25 oblastí vedy a techniky  – od humanitných odborov k vysoko špecializovaným odborom medicíny a chémie.

V roku 2009 spoločnosť Elsevier vytvorila partnerstvo s firmou NextBio. Nástroj NextBio pracuje na základe sémantickej medicínskej ontológie, ktorá sa skladá zo štyroch kategórií: gén, tkanivo, choroba a častica. V databáze SciVerse ScienceDirect prebieha okrem štandardného vyhľadávania aj sémantické vyhľadávanie a spolu vytvárajú komplexný obraz danej problematiky. 

Minulý rok spoločnosť Elsevier integrovala do databázy SciVerse ScienceDirect novú vizuálnu databázu, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať separátne v 8 miliónoch vizuálnych záznamov z časopisov a kníh vydaných po roku 1994.  Používatelia majú prístup k vysoko kvalitnému obsahu vo forme tabuliek, grafov, videí a ďalších vizuálnych formátov. Tento obsah znázorňuje teoretické koncepcie vizuálnou formou a zefektívňuje tak ďalšiu prácu. Na rozdiel od minulosti, keď bolo niekedy ťažšie vyselektovať vizuálny obsah, dnes používateľ môže tento obsah rýchlo a jednoducho vyhľadať pomocou funkcie Image Search. Ďalšou novinkou je služba SciVerse ScienceDirect’s Top 25 Hottest Articles. Top 25 je bezplatná služba, ktorá zostaví zoznam 25 najčítanejších článkov z konkrétneho odboru za konkrétne časové obdobie – podľa počtu ich stiahnutí v databáze. Týmto spôsobom môžete sledovať najnovšie trendy a najaktuálnejšie problematiky vo svojom odbore.

Databáza SciVerse Scopus

Ide o najväčšiu abstraktovú a citačnú databázu indexovanej literatúry a kvalitných online zdrojov, ktorá ponúka elegantné nástroje na ich vyhľadávanie, analýzu a export. Táto databáza obsahuje abstrakty a referencie z viac ako 18 000 titulov od viac ako 5 000 vydavateľov z celého sveta. Okrem samotného obsahu SciVerse Scopus ponúka citačné analýzy obsiahnutých článkov a rovnako umožňuje kvalitatívnu analýzu publikačnej aktivity autorov pomocou tzv. h-indexu. V roku 2010 spoločnosť Elsevier do databázy SciVerse Scopus implementovala nové služby, ktoré významne zvyšujú prehľad užívateľov vo vyhľadaných informáciách a umožňujú hlbšiu analýzu výkonu autora alebo inštitúcie. Do hodnotenia autorov bola zakomponovaná vizualizácia výstupov autora. Znázorňuje prehľad autorových publikácií rozdelených podľa typu publikácie, odborového zamerania a spoluautorov, čo umožňuje prehľadnejšie a rýchlejšie vyhodnotenie publikačnej aktivity autora. Ďalšou veľmi významnou novinkou v databáze SciVerse Scopus sú dva nové metrické indexy na hodnotenie titulov časopisov SNIP a SJR.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) meria citačný impakt faktor časopisu v odborovom  kontexte. Umožňuje priame porovnanie časopisov z rôznych disciplín – zrátaním počtu citácií autora v iných článkoch, rýchlosťou vývoja citačného indexu a šírkou záberu, akou databáza pokrýva konkrétnu disciplínu. SJR znamená SCImago Journal Rank a bol vyvinutý SCImago Research Group. Táto metrika meria prestíž akademického zdroja pomocou počtu citácií za jednotlivý článok. Vychádza
z faktu, že nie všetky citácie sú si „rovné“ a že kvalita a prestíž časopisu má priamy vplyv na váhu citácie. Inými slovami – citácia autora zo zdroja s vysokým SJR je oveľa hodnotnejšia ako citácia zo zdroja s nižším SJR.

Toto všetko a ešte oveľa viacej o metrických indexoch SNIP a SJR nájdete na webovej stránke venovanej problematike vedeckých citácií http://info.scopus.com/journalmetrics.

Spoľahlivé a aktuálne vedecké odpovede na portáli SciVerse SciTopics

SciTopics (www.scitopics.com) je akademická online komunita, kde sa akademickí a vedeckí pracovníci môžu stretávať, zdieľať svoje pracovné skúsenosti v celom rade vedeckých oblastí (scientific topics – skr. SciTopics) a diskutovať o nich. Princíp je jednoduchý: redakčná rada portálu požiada renomovaného experta o zhrnutie konkrétnej vedeckej témy, ktoré následne uverejní na portáli SciTopics. Autor zároveň poskytne kľúčové termíny, ktoré automaticky vytvárajú linku k najcitovanejším článkom v tejto problematike v databáze Scopus. Akademickí pracovníci sa môžu zapojiť do diskusií na ktorúkoľvek tému portálu SciVerse SciTopics a začať dialóg so svojimi kolegami, ktorí sú tiež online. Na požiadanie môže byť diskusia aj moderovaná – špecializovanými editormi angažovanými spoločnosťou Elsevier.

Úplnou novinkou v platforme SciVerse sú takzvané SciVerse Applications. Špecifické softvérové balíky, ktoré uľahčujú používateľom prácu s online zdrojmi a umožňujú vyrovnať sa s bolestivejšími aspektmi informačného manažmentu. Po vstupe do SciVerse Applications si môžete vybrať z množstva nástrojov, ktoré zvýšia vašu produktivitu pri práci s informáciami. Zo všetkých aplikácií (momentálne je v Applications Gallery k dispozícií 19 nástrojov) uvediem tri z nich:

  1. Aplikácia vetnej zhody – vyhodnotí zoznam vyhľadaných výsledkov a zobrazí zoznam viet s priamym výskytom zadaného kľúčového termínu.
  2. Hľadanie najproduktívnejších autorov – aplikácia, ktorá využíva informácie z databáze Scopus. Pri jej použití sa vedľa výsledkov vyhľadávania v platforme SciVerse zároveň zobrazí aj zoznam autorov, ktorí v danej oblasti publikujú najviac – aj s linkou na príslušný autorský profil v databáze Scopus.
  3. Most Cited – aplikácia, ktorá vyhľadá desať najcitovanejších článkov, v ktorých sa vyskytuje zadefinovaný kľúčový termín. Články sú vyselektované podľa citačného indexu databázy Scopus. Táto aplikácia zobrazí články, ktoré sú najrelevantnejšie k zadanému kľúčovému termínu.

Aplikácie spolupracujú priamo s hlavnými produktmi, čiže si nepotrebujete stiahnuť a inštalovať žiadne ďalšie programy.  Jednoducho si vyberiete aplikáciu z ponuky SciVerse Applications Gallery (www.applications.sciverse.com), pridáte ju do svojho profilu (ak osobný profil nemáte, treba sa najskôr zaregistrovať a vytvoriť si ho) a okamžite ju môžete začať využívať pri svojej práci s platformou SciVerse. Aplikácie, ktoré si týmto spôsobom vyberiete a zadefinujete do svojho profilu, sú prístupné pri každom ďalšom prihlásení a práci s platformou. Špecificky pre knihovníkov môže byť potom zaujímavá informácia, že túto aplikáciu môžete využívať aj ako inštitúcia a vytvoriť si svoj „knižničný profil“ aplikácií najrelevantnejších pre užívateľov knižnice.

SciVerse Hub

Existuje tiež druhý spôsob, ako je možné využiť služieb platformy SciVerse – a to prístupom ku všetkým ponúkaným zdrojom prostredníctvom portálu SciVerse Hub. SciVerse Hub je spoločným kľúčom, ktorý integruje vaše vyhľadávanie v databázach ScienceDirect a Scopus spolu s vyhľadávaním vo voľne prístupných webových stránkach, ktoré je sprostredkované vyhľadávačom spoločnosti Elsevier – Scirus (http://www.scirus.com). Po zadaní kľúčového termínu do vyhľadávania v SciVerse Hub sa objavia výsledky vyhľadávania vo všetkých troch zdrojoch, zoradené podľa relevancie a nezduplikované. Tieto výsledky sú navyše doplnené službami aplikácií, ktoré ste si vy sami vybrali z Applications Gallery. Pri vyhľadávaní prostredníctvom portálu SciVerse Hub sa vyhnete nutnosti separátneho vstupu a opakovaného vyhľadávania v každej z databáz a jedným kliknutím získate prístup k integrovanému obsahu všetkých troch zdrojov.

Pri informovaní o platforme SciVerse treba zdôrazniť, že používatelia databáz ScienceDirect a Scopus nemusia meniť žiadnu už vytvorenú linku alebo linky. Všetky URL databáz ScienceDirect (www.sciencedirect.com) a Scopus (www.scopus.com) ostávajú nedotknuté a naďalej budú slúžiť ako základné URL pre tieto produkty. Spustenie projektu SciVerse nenaruší akékoľvek osobné alebo inštitucionálne nastavenia.

Platforma SciVerse je odpoveďou spoločnosti Elsevier na informačné prostredie rapídne sa meniace pod tlakom vývoja online technológií. Na túto výzvu odpovedá integráciou svojich dvoch renomovaných produktov – bibliografickej databázy ScienceDirect a citačnej databázy Scopus.  SciVerse šetrí váš čas (nemusíte do týchto produktov vstupovať individuálne) – a zároveň ponúka množstvo nových nástrojov, ako je komunitná webová stránka SciTopics alebo efektívne aplikácie z SciVerse Applications Gallery. SciVerse Hub vám umožní hladký prechod a používanie všetkých týchto produktov. Dúfam, že ponuka platformy SciVerse vám týmto spôsobom pomôže zefektívniť a zároveň aj spríjemniť prácu s online zdrojmi.

dobb2.jpg (177183 bytes)

Obrázok 2  Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na portáli SciVerse Hub

Share: