Cesta, ako sa vďaka RFID dostať bližšie k používateľovi

Introducing

V súčasnosti vo svete aj u nás zápasia s financiami takmer všetky kultúrne inštitúcie vrátane knižníc. V dôsledku ekonomických turbulencií v posledných rokoch knižnice postihli rozpočtové škrty a znižovanie počtu zamestnancov. Jednou z ciest, ako zachovať kontinuitu úrovne a rozsahu služieb, je zavádzanie samobslužných systémov na výpožičky a vracanie dokumentov.

Prípadová štúdia verejnej knižnice v meste Darien, v štáte Connecticut, USA

feranc1.jpg (118301 bytes)

V tomto 20-tisícovom mestečku patrí verejná knižnica medzi vyhľadávané miesta. Funguje už viac ako 50 rokov s fondom okolo 160 000 dokumentov. Vedenie knižnice chcelo zvýšiť produktivitu, čo sa vďaka automatizácii procesov podarilo splniť. „Knižnice bojujú o zachovanie každého pracovného miesta, no tlaky na ich znižovanie sú veľké,” hovorí zástupca riaditeľky knižnice Alan Kirk Gray, „našťastie existujú pracovné procesy, ktoré stroje dokážu urobiť rovnako dobre ako my knihovníci.” Pán Gray poukazuje na také typické rutinné činnosti ako vypožičiavanie a vracanie dokumentov. „Túto činnosť môže urobiť za vás stroj. Zautomatizovanie výpožičiek umožňuje knihovníkom venovať svoj pracovný čas používateľom, ktorí ocenia ich odbornosť a poskytovanie informácií s pridanou hodnotou.”

Zavedenie RFID zvyšuje komfort knihovníkom aj používateľom

Ambíciou knižnice bolo povýšiť ju na miesto, ktoré sa stane magnetom pre širokú verejnosť ponúkajúcu požičiavanie kníh, časopisov, elektronických médií, internetový kútik, čitáreň a libresso. Aby mohla rozšíriť svoje služby pre používateľov, musela zautomatizovať proces výpožičiek a vracania dokumentov. Pán Gray totiž tvrdí, že 80 % úkonov medzi personálom a používateľmi prebieha pri výpožičnom pulte manipuláciou s knihami.

Túto automatizáciu umožňuje technológia RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) zavedením samoobslužných systémov SelfCheck. Nový komfort pocítili knihovníci aj používatelia okamžite. Rady pri výpožičnom pulte sa výrazne zredukovali, čitatelia sa totiž bezproblémovo preorientovali na samoobslužné automaty, kde si jednoduchým dvojkrokovým postupom vypožičali alebo vrátili dokumenty prostredníctvom dotykovej obrazovky veľmi podobným spôsobom, ako keď si vyberáme peniaze z bankomatov (prihlásenie sa cez čitateľský preukaz a odkliknutie vypožičaných alebo vrátených kníh a iných médií, po ktorom používateľ dostane vytlačené potvrdenie o výpožičke/vrátení).

85 % výpožičiek cez samoobslužný systém

Vo verejnej knižnici v Darien sa od zavedenia samoobslužného systému v roku 2009 zvýšil nielen počet výpožičiek, ale aj podiel výpožiek na samoobslužných automatoch. Vďaka nim knižnica pracuje efektívnejšie a zabezpečuje kvalitnejšie služby. Ročné výpožičky sa zvýšili zo 750 000 na 800 000 a v blízkej budúcnosti by knižnica rada prekročila milión výpožičiek. Samoobslužný systém SelfCheck dosiahol 85-percentný podiel z celkového počtu výpožičiek a vrátených dokumentov. „Keby sme neboli v prístupe k používateľom takí pedantní, toto číslo by bolo vyššie,” hovorí zástupca riaditeľky Gray.


Samoobslužný automat SelfCheck na výpožičky

„Bez tejto technológie by sme nemohli poskytovať našim čitateľom takú vysokú úroveň služieb. Keby sme nemali RFID, pri zvyšujúcom sa počte výpožičiek by sme potrebovali zamestnať viac knihovníkov, ale na to nemáme finančné prostriedky. Pozitívom je, že návštevníci knižnice si túto technológiu obľúbili, predovšetkým detskí čitatelia, ktorí cez SelfCheck realizujú takmer 100 % výpožičiek. Po roku fungovania RFID vidíme, že naši používatelia prirodzene dávajú prednosť samoobluhe.”

Čitatelia môžu vďaka samoobslužným zariadeniam v oveľa väčšej miere využívať odborné znalosti knihovníkov. Štatistiky knižnice v Darien uvádzajú, že v súčasnosti sa až tretina používateľov obracia na knihovníkov s otázkami, resp. radami o knihách. Zástupca riaditeľky Alan Kirk Gray dodáva, že práve technológia RFID ich viac priblížila k čitateľom.

feranc2.jpg (12567 bytes)

Viac informácií o RFID technológii nájdete na http://www.3m.com/library.

Share: