Číslo 2/2011

NISPEZ predstavuje

Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic Library

  Elektronická knižnica IEEE/IET Electronic Library (IEL) je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a...

NISPEZ predstavuje

Open Access - otvorený prístup k publikovaným výsledkom vedy a výskumu

Dostupnosť a možnosti informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach značne rozšírili komunikáciu vedeckých poznatkov. Vznikli nové formy publikovania a voľné...

NISPEZ predstavuje

Pripravme Európu na rok 2020. Európska komisia vyzýva k verejnej diskusii o otázkach Open Access

Otvorený prístup (Open Access, OA) – ide o otvorený prístup k vedeckým informáciám voľne dostupným prostredníctvom internetu, ktorého cieľom je sprístupnenie dosiahnutých výsledkov...

NISPEZ predstavuje

Otvorený prístup k výsledkom projektov EK a ERC

  Projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (7. RP). Jeho cieľom je uľahčenie, zlepšenie a propagácia...

NISPEZ predstavuje

Sprievodca pre autorov: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Sprievodca pre autorov Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie (EK) a Európskej rady pre výskum (ERC) – ďalej iba „Sprievodca“ – je určený predovšetkým pre...

NISPEZ predstavuje

Sprievodca pre výskumné inštitúcie: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Odporúčania pre výskumné inštitúcie vznikli na základe pozitívnych skúseností špičkových európskych univerzít a výskumných ústavov. Informácie sa podobne ako v predchádzajúcom...

Predstavujeme / Introducing

Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe

  IFLA sa hlási k zásadám slobodného prístupu k informáciám a verí, že všeobecný a spravodlivý prístup k informáciám je zásadný pre sociálny, vzdelávací, kultúrny,...

Zo seminárov

Je zdrojom informácií iba katalóg? NitLib 2011

Dňa 8. júna 2011 zorganizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína...

Zo seminárov

LIBER 2011. 40. výročná konferencia Asociácie európskych vedeckých knižníc

40. výročná medzinárodná konferencia LIBER 2011 sa konala na Katalánskej polytechnickej univerzite v Barcelone v dňoch 29. 6. – 2. 8. 2011. V podnázve konferencie bola zadefinovaná výzva...

Zo zahraničia

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup je podle Budapešťské iniciativy definován jako přístup k odborným publikacím volně na internetu dovolující uživatelům texty stahovat, tisknout a dále používat s...

Zo zahraničia

Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě

Podpisem Berlínské deklarace1 v říjnu 2010 se Masarykova univerzita v Brně – jako vůbec první vysoká škola v ČR2 – přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného...

Predstavujeme / Introducing

Výučba anglickej terminológie v oblasti knižničných a informačných štúdií

Výučba cudzích jazykov sa začína na základnej škole a končí sa na univerzite, čiže trvá približne 12 rokov. Ak vzdelávanie prebieha správne, študenti končiaci univerzitu by mali...

Infomix / Infomix

Infomix

Open Access Week Medzinárodná akcia, ktorej cieľom je propagácia otvoreného prístupu a informovanie vedeckej komunity o myšlienke publikovania v režime otvoreného prístupu. Piatykrát...

Predstavujeme / Introducing

Všetky ročníky časopisu Knižnica na webe SNK

Edičný program Slovenskej národnej knižnice v Martine je mimoriadny pestrý, čo dokumentuje periodická a neperiodická produkcia z oblasti knihovníctva, knižnej kultúry, bibliografie,...

Predstavujeme / Introducing

Cesta, ako sa vďaka RFID dostať bližšie k používateľovi

V súčasnosti vo svete aj u nás zápasia s financiami takmer všetky kultúrne inštitúcie vrátane knižníc. V dôsledku ekonomických turbulencií v posledných rokoch knižnice postihli...

Príhovor

Príhovor

Branislav Rovan Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave rovan@dcs.fmph.uniba.sk    Otvorený prístup Myšlienka otvoreného prístupu je prirodzeným...

Hlavné články / Main Articles

Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4

Úvod Masívny nárast objemu digitalizovaných a digitálnych vedeckých informácií, údajov a poznatkov predstavuje popri rastúcich nárokoch na IKT infraštruktúru nové výzvy pre oblasť ich...

Hlavné články / Main Articles

Otvorený prístup vo východnej Európe

Abstrakt: Autorka vo svojom článku hovorí o výhodách otvoreného prístupu pre vedcov, výskumné inštitúcie a vydavateľov a poukazuje na meniacu sa úlohu knižníc v rozvíjajúcom sa...