Issue 2/2011

NISPEZ presents

Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic Library

  Elektronická knižnica IEEE/IET Electronic Library (IEL) je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a...

NISPEZ presents

Open Access - otvorený prístup k publikovaným výsledkom vedy a výskumu

Dostupnosť a možnosti informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach značne rozšírili komunikáciu vedeckých poznatkov. Vznikli nové formy publikovania a voľné...

NISPEZ presents

Pripravme Európu na rok 2020. Európska komisia vyzýva k verejnej diskusii o otázkach Open Access

Otvorený prístup (Open Access, OA) – ide o otvorený prístup k vedeckým informáciám voľne dostupným prostredníctvom internetu, ktorého cieľom je sprístupnenie dosiahnutých výsledkov...

NISPEZ presents

Otvorený prístup k výsledkom projektov EK a ERC

  Projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (7. RP). Jeho cieľom je uľahčenie, zlepšenie a propagácia...

NISPEZ presents

Sprievodca pre autorov: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Sprievodca pre autorov Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie (EK) a Európskej rady pre výskum (ERC) – ďalej iba „Sprievodca“ – je určený predovšetkým pre...

NISPEZ presents

Sprievodca pre výskumné inštitúcie: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Odporúčania pre výskumné inštitúcie vznikli na základe pozitívnych skúseností špičkových európskych univerzít a výskumných ústavov. Informácie sa podobne ako v predchádzajúcom...

Introducing

Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe

  IFLA sa hlási k zásadám slobodného prístupu k informáciám a verí, že všeobecný a spravodlivý prístup k informáciám je zásadný pre sociálny, vzdelávací, kultúrny,...

From seminars

Je zdrojom informácií iba katalóg? NitLib 2011

Dňa 8. júna 2011 zorganizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína...

From seminars

LIBER 2011. 40. výročná konferencia Asociácie európskych vedeckých knižníc

40. výročná medzinárodná konferencia LIBER 2011 sa konala na Katalánskej polytechnickej univerzite v Barcelone v dňoch 29. 6. – 2. 8. 2011. V podnázve konferencie bola zadefinovaná výzva...

From abroad

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup je podle Budapešťské iniciativy definován jako přístup k odborným publikacím volně na internetu dovolující uživatelům texty stahovat, tisknout a dále používat s...

From abroad

Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě

Podpisem Berlínské deklarace1 v říjnu 2010 se Masarykova univerzita v Brně – jako vůbec první vysoká škola v ČR2 – přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného...

Introducing

Výučba anglickej terminológie v oblasti knižničných a informačných štúdií

Výučba cudzích jazykov sa začína na základnej škole a končí sa na univerzite, čiže trvá približne 12 rokov. Ak vzdelávanie prebieha správne, študenti končiaci univerzitu by mali...

Infomix

Infomix

Open Access Week Medzinárodná akcia, ktorej cieľom je propagácia otvoreného prístupu a informovanie vedeckej komunity o myšlienke publikovania v režime otvoreného prístupu. Piatykrát...

Introducing

Všetky ročníky časopisu Knižnica na webe SNK

Edičný program Slovenskej národnej knižnice v Martine je mimoriadny pestrý, čo dokumentuje periodická a neperiodická produkcia z oblasti knihovníctva, knižnej kultúry, bibliografie,...

Introducing

Cesta, ako sa vďaka RFID dostať bližšie k používateľovi

V súčasnosti vo svete aj u nás zápasia s financiami takmer všetky kultúrne inštitúcie vrátane knižníc. V dôsledku ekonomických turbulencií v posledných rokoch knižnice postihli...

Speech

Príhovor

Branislav Rovan Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave rovan@dcs.fmph.uniba.sk    Otvorený prístup Myšlienka otvoreného prístupu je prirodzeným...

Main Articles

Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4

Úvod Masívny nárast objemu digitalizovaných a digitálnych vedeckých informácií, údajov a poznatkov predstavuje popri rastúcich nárokoch na IKT infraštruktúru nové výzvy pre oblasť ich...

Main Articles

Otvorený prístup vo východnej Európe

Abstrakt: Autorka vo svojom článku hovorí o výhodách otvoreného prístupu pre vedcov, výskumné inštitúcie a vydavateľov a poukazuje na meniacu sa úlohu knižníc v rozvíjajúcom sa...