Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe

Introducing

ifla.jpg (23802 bytes)  IFLA sa hlási k zásadám slobodného prístupu k informáciám a
verí, že všeobecný a spravodlivý prístup k informáciám je zásadný pre sociálny,
vzdelávací, kultúrny, demokratický a ekonomický blahobyt ľudí, komunít a
organizácií.

Otvorený prístup je nový názov pre  koncept, hnutie a
obchodný model, ktorého cieľom je umožniť voľný prístup a opätovné využitie
vedeckých poznatkov v podobe odborných článkov, monografií, dát a súvisiacich
materiálov. Otvorený prístup to umožňuje tak, že nahrádza dnes prevládajúce
obchodné modely platieb predplatiteľov za vzdané publikácie modelom financovania
nespoplatňujúcim prístup k informáciám. Otvorený prístup je teda zásadnou témou v
informačnej agende IFLA.

Plný text vyhlásenia v angličtine, ktoré bolo zverejnené v
apríli 2011, nájdete na: http://www.ifla.org/files/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access.pdf

Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre a
vedeckej dokumentácii
bolo prijaté Správnou radou IFLA na jej zasadnutí v Haagu
dňa 5. decembra 2003.

Slovenský preklad vyhlásenia si môžete prečítať na: http://www.ifla.org/files/hq/documents/open-access-scholarly-lit-sk.pdf

Share: