Všetky ročníky časopisu Knižnica na webe SNK

Introducing

polak1.jpg (40369 bytes)

Edičný program Slovenskej národnej knižnice v Martine je mimoriadny pestrý, čo dokumentuje periodická a neperiodická produkcia z oblasti knihovníctva, knižnej kultúry, bibliografie, biografistiky, archivníctva a literárneho múzejníctva. Osobitnú kapitolu vydavateľskej činnosti SNK predstavuje časopis (mesačník) Knižnica.

V roku 2011 sa zavŕši už 12. ročník vydávania mesačníka Knižnica. Tento mesačník je profilovaný ako revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok.

Jeho prvé číslo vyšlo v tlačenej forme v roku 2000, kedy podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach bolo SNK v Martine zabezpečené samostatné postavenie štátnej kultúrnej inštitúcie. Prevzalo štafetu dovtedajšieho časopisu Knižnice a informácie.

Prvé tri čísla redigoval Peter Cabadaj, po ňom žezlo prebral Tomasz Trancygier, ktorý pokračuje v tomto snažení do dnešných dní.

Od polovice júla 2011 sú všetky ročníky dostupné tiež online, čiže dostupné na internete: http://www.snk.sk/?archiv, čo predstavuje približne 2 500   príspevkov.

Nachádzajú sa tu rôzne články, recenzie, referáty, správy, štúdie, analýzy, úvahy, komentáre, prehľady, fejtóny, oznamy…

Jednotlivé príspevky ako plné texty sú prelinkované  do bibliografických záznamov v súbornej databáze články (Slovenská knižnica – portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc). Pozri: https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=snkcl

Je to zásluha pracovníkov oddelenia digitálnych služieb, národnej bibliografickej agentúry, IKT a redakcie časopisu Knižnica.

Prelinkované nie sú prílohy jednotlivých ročníkov – Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR v príslušnom roku.

Texty sa skenovali postupne, takže ich kvalita je rôznorodá.

Plné texty v databáze článkov SNK

Ikona na obrázku je odkazom na plný text článku, prípadne odkazom na plný text konkrétneho čísla časopisu, v ktorom je možné listovať.

Príklad:

polak2.jpg (75481 bytes)

Tematické zameranie periodika Knižnica je pomerne široké a zahŕňa oblasti, ktoré z informačného hľadiska sú si príbuzné – biografistika, knižná kultúra, genealógia, bibliografia, ochrana dokumentov, archív, elektronizácia, informatizácia, štandardizácia, služby, vzdelávanie, legislatíva…

polak3.jpg (21225 bytes)

Jednotlivé rubriky sa viac-menej opakujú, ako napríklad Podujatia, Kaleidoskop, Osobnosti, Zo zahraničia, Z knižníc, Z knižných vydaní …

Tematická štruktúra jednotlivých čísiel je vyvážená, nájdeme tu aj zahraničných autorov.

Ide o dobrú vizitku redakcie, ktorá vždy nájde široký okruh autorov, ktorí svojimi odbornými článkami prispievajú k vysokej úrovni tohto periodika.

V časopise sa objavujú aj témy, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť či kritický pohľad, ale aj témy nové, netradičné, ktoré treba iste podporovať…

Záverom je tiež potrebné pochváliť grafické spracovanie či vizuál  tlačenej verzie časopisu, o ktorú sa starajú od vzniku časopisu martinský výtvarník Igor Štrbík a Ing.  Milan Novák so svojim spolupracovníkmi.

Dúfame, že časopis Knižnica bude naďalej letieť na krídlach svojich obdivovateľov a hlavne si uchová svoje pôvodné poslanie – byť potrebný   knihovníkom, a nielen im!

Share: